Välkommen till Rotary distrikt 2390

Rotary är ett världsomspännande nätverk av engagerade, professionella personer med olika bakgrund, erfarenheter och kunskap. Medlemmarna träffas normalt en gång i veckan för att vidga sina vyer och göra goda insatser för samhället, både hemmavid och längre bort. Rotarys distrikt 2390 längst ner i Sverige –  söder om en linje mellan Skälderviken och Hanöbukten – samordnar ett 60-tal aktiva Rotaryklubbar med 2.700 medlemmar.

 
Distriktsnytt
Det som gör Rotarys yrkesnätverk så mycket intressantare än lokala företagarföreningar är det internationella perspektivet. 2003 hade vi ett GSE-Group Study Exchange Team på besök i distrikt 2390. När Sonja Andersson med flera från distriktet träffade ett par av deltagarna på Convention i San Paulo och hörde plötsligt Aldo, en av deltagarna, av sig. Han var då på affärsresa i Europa. Först stannade han hos Östen Tordenmalm några dagar och även deltog på Harlösa RKs gåsamiddag med den danska vänklubben Suså. Han träffade då även Viveca Serder. Därefter bar det iväg till Lund där vi tillsammans upplevde svenska viskatter genom 100 år med Ensemble Dilemma och det blev även visning av Max 4 och ESS, men mest av allt hade vi mycket spännande att prata om.

 Det mycket välbesökta intercitymötet på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg med sympatiska kardinalen Anders Arborelius, gick med ett överskott på 12 000 kr, som oavkortat gick till End Polio Now. Det innebär att Melinda och Bill Gates skänker 24 000 kr och det totala beloppet som går till bekämpandet av polio blir 36 000 kr.

Återigen ett vansinnigt, bildat, roligt, 'bildande', otroligt musikaliskt, gediget och med fint dräktmakeri och dekor, förutom en inhyrd jätte i det årliga samarbetet mellan Lundaspexarna (bara killar) och Lund-IDEON Rotaryklubb om Kung Gustaf och hans söner, ärtsoppa, dotter, Hansan, Olaus Petri, reformationen för silvrets skull och så Nisse Dacke, förstås. Vad överskottet går till kan du läsa här nedan, och det är inte till Gustaf Vasa och hans odrägliga söner.
 
Det finns en glädje i att dela med sig till andra som har det svårt. Polioutrotningen har engagerat hela Rotaryvärlden sedan starten 1985, Men det finns även annat som Rotary gör för att vi ska få en bättre värld. I Distrikt 2390 har vi klubbar som ansträngt sig extra mycket och därför också uppmärksammades särskilt för sitt engagemang vid årsmötet den 23 november på Scandic Triangeln, då mer än 90 Rotarianer var samlade. Ett rekord som slår allt. Det blev en dag då klubbar som varit de största givarna till TRF End Polio Now respektive till Rotary Foundation per Capita uppmärksammades med diplom respektive vimpel. Grattis! Här kan du se vilka klubbar som var de bästa givarna!
Efter årsmötet fanns möjlighet att ventilera sina tankar om bland annat nya medlemsformer. Ett 25-tal engagerade och nyfikna medlemmar dök upp. Utgångspunkten var att diskutera kring de nya medlemsformer som DG Torkil Rönne presenterat under året och som DGE Stefan Knutsson kommer att fortsätta arbeta med under sitt guvernörsår. Vi fick ta del av tankar som redan blivit till verklighet genom att lyssna på Erik Noreke från Sjöbo Rotary Klubb som berättade om att arbetet nu startat att göra om klubben till en passportklubb. Det ska bli spännande att följa deras resa. Den har startat bra.
Det nyligen uppstartade arbetet kring hållbarhet i distriktet börjar nå utanför distriktets gränser. Under fredagen var kommittéansvarig, DGN Ulf Bingsgård, på besök hos Lidingö Rotaryklubb för att berätta om det pågående arbetet. Initiativet till inbjudan kom från inkommande president Ingrid Hessler. Hon hade via sökningar på nätet hittat vårt arbete och blev nyfiken. Inbjudna till träffen före ordinarie klubbmöte var nuvarande och inkommande styrelse. Syftet med träffen var både att informera och inspirera klubben, i sin förlängning kanske även Distrikt 2350, kring hur Rotary kan börja synliggöra hållbarhetsarbetet. 
I måndags träffades Rotary Sustainability Distrikt 2390 igen. Denna gång var platsen för träffen i Helsingborg. De fyra tidigare träffarna har varit förlagda till Malmö. Helt i linje med ambitionerna att ha öppna kommittémöten på olika platser. Det var femtontalet engagerade rotarianer som delade med sig av sina tankar och erfarenheter kring hållbarhet. Vikten av kunskapspridning underströks. Bland annat enades gruppen om att de som ser sig som möjliga föredragshållare ska skicka en kortfattad beskrivning av sig själv och möjligt föredragsämne till kommittéordförande Ulf Bingsgård. Detta då en föredragshållarbank kring hållbarhet ska upprättas. En sammanställning som kan vara en hjälp till klubbarnas programkommittéer.
Tidigare distriktsguvernörer som försökt men inte lyckats med att konstruera om SRS välkomnade nu arbetet som Torkil Rönne nu gjort för att årsmötet ska med 2/3 delars majoritet rösta för ett möjliggörande av utträde av nuvarande form av SRS till förmån att skapa något nytt samarbete mellan distrikten i Sverige. Bengt Holmqvist, Hugo Cederschiöld och Viveca Serder ställde sig upp för att understryka hur länge denna fråga varit uppe.
"Ensam är inte stark" är ett bekant begrepp. En framgångsrik ledare kan inte heller leda utan duktiga medarbetare. Och slutligen "Bakom varje framgångsrik man står en kvinna och stöttar". Allt detta passar väl in på alla de som hjälpt Torkil Rönne som nu varit distriktsguvernör i sex månader. Han visade sin uppskattning genom att dela ut en särskild nål och ett inramat diplom med orden "Rotarian of the year" till Lillemor Darinder, distriktssekreterare, Mats Håkansson som sköter all IT, kommunikation och utbildning inom Club Runner, Kim Hall, PR-ansvarig och webb-redaktör, och inte minst hustrun Jette Rönne som alltid finns där dag som natt för Torkil och som sköter lottförsäljning och ser till att Torkil kommer iväg på alla sina klubbmöten, SRS-möten och allt annat som fyller en guvernörs almanacka.
Under lördagens årsmöte genomfördes en break-out session kring vårt nyuppstartade arbete kring hållbarhet. Kommittéansvarig Ulf Bingsgård, DGN, berättade om hur långt kommittén kommit i arbetet. Arbetet bedrivs okonventionellt genom öppna möten på caféer där alla intresserade och engagerade rotarianer och rotaractare är välkomna. Ett drygt 30-tal har redan visat intresse och finns med på kommitténs sändlista. En sändlista som ständigt växer. 
Som tack för att klubbarna skänker pengar till The Rotary Foundation och End Polio Now tilldelade de klubbar som skänkt flest pengar ett diplom med underskrift från Brena Cressey, ordförande i TRF trustees, och Rotary Internationals president 2018-19 Barry Rassin. Klubbarna som hade utmärkt sig för att ha skällt flest pengar till TRF var Rotary Club of Malmö-Öresund, The Rotary club of Bjuv och The Rotary Club of Möller-Arild.
Vid distriktets årsmöte på lördagen den 23 november blev det ett rungande JA till att D2390 har möjlighet att besluta gå ut ur Svensk Rotaryservice –SRS. Vid årsmötet deltog ett drygt 90-tal medlemmar representerande 54 av distriktets 58 klubbar. Eftersom det var en så pass viktig fråga lyftes punkten om distriktet och SRS upp på dagordningen omedelbart efter att de formella punkterna var avklarade och alla närvarande 54 klubbar röstade ja till propositionen att DG, DGE och DGN skulle få mandat att besluta att distriktet ska gå ur Svensk Rotaryservice under verksamhetsåret. 
Carl Hedberg, PDG, fick ansvarsfrihet för sitt år som guvernör 2018-19. Han valde att tacka vissa nyckelpersoner som betytt väldigt mycket, förutom hans kära hustru Christina som varit Carls högra hand. En av de personer som lyckades göra det omöjliga möjligt är Mats Håkanson som tillsammans med Stellan Larsson utbildat och förklarat hur ClubRunner fungerar. Både Mats Håkanson och Stellan Larsson fick var sin PHF. De har gjort ett hästjobb med systemet, som nu idag fungerar alldeles utmärkt. Aldrig tidigare har Distriktet haft så effektiv kommunikation och information ut till sina medlemmar som nu.
 
Trelleborg S:t Nicolai Rotaryklubb hade arrangerat föreläsningen med professor Micael Dahlén från Handelshögskolan i Stockholm, i samarbete med stiftelsen KC kompetens Center. Ett välgärningsevenemang ägnad till att hjälpa barn med olika funktionshinder i Filippinerna. Alla föreläsningar handlar om framtiden, vilket betyder att ved kan handla om hur många elbilar vi har om tio år, självkörande eller flygande bilar om 30 år, rätt eller fel? Michael Dahlén sitter med i kommittén för uttagningen av årets Nobelpristagare i ekonomi. Ett pris som normalt är ett livsgärningspris, men forskning i ekonomi som en "ny" vetenskap. 
I dagarna tre i mitten av november stod Rotary Doctors Sweden på Dentalmässan i Stockholm. Med sig i montern hade de tandborstar och End Polio Now-pennor. Tandborstarna är skänkta av munhygiensbolaget TePe. Besökarna på mässan kunde köpa en tandborste för 20 kronor och donera den tillbaka den till Rotary. Tandborstarna kommer delas ut till barnen i Kenya i samband med att barnen får kunskaper om hur man ska borsta tänderna. Totalt såldes 554 tandborstar vilket gav 11 080 kronor i bidrag. Samtidigt såldes pennor till förmån för kampen mot polio. Det blev 136 sålda pennor och 2 720 kronor till End Polio Now.
 
Kalender
december 2019
M ti O to F S S
25
26
27
28
29
30
01
07
08
09
15
21
22
24
25
26
28
29
31
01
02
03
04
05
 
Vårt nyhetsbrev
Alla medlemmar i distriktets klubbar får varje vecka ett nyhetsbrev med vad som är på gång i distriktet och klubbarna. Vill du som inte är medlem i 2390 också ha det? Klicka då här!
 
Tema 2019/20
 
Internationella Rotarynyheter
Value of Rotary volunteering

Value of Rotary volunteeringA special report prepared for Rotary International by the Johns Hopkins Center for Civil Society Studies estimated the value of Rotary member volunteer