Välkommen till Rotary distrikt 2390

Rotary är ett världsomspännande nätverk av engagerade, professionella personer med olika bakgrund, erfarenheter och kunskap. Medlemmarna träffas normalt en gång i veckan för att vidga sina vyer och göra goda insatser för samhället, både hemmavid och längre bort. Rotarys distrikt 2390 längst ner i Sverige –  söder om en linje mellan Skälderviken och Hanöbukten – samordnar ett 60-tal aktiva Rotaryklubbar med 2.700 medlemmar.

Distriktsnytt
Det blev full pott när Ulf Larsson och Peter Lindqvist höll i Rotarys grundutbildning. I Hantverksgården samlades 30 förväntansfulla rotationer för att höra What's in it for me, vilket visade sig vara långt mycket mer än vad många hade trott. Stämningen var hög och frågorna många. De flesta nämnde Rotarys värderingar, sociala samvaro och unika nätverk som främsta orsaken till att de blivit medlemmar i Rotary. Vissa hade blivit medlemmar tack vare vänner och familj, men även ungdomsutbytet som bidrar till att värdfamiljer upptäcker fördelen med att vara medlem i Rotaryfamiljen var också en orsak till att bli medlem.
Det satt hårt inne men när Torkil Rönne, DG, och Mats Håkanson, DICO, från D2390 förklarade hur ett utträde ur SRS skulle fungera och om framtidens möjligheter för en förnyelse av samarbetet mellan de svenska distrikten, stod det klart för 78 procent av klubbarna i D2370 (södra Stockholm, Södermanland och Gotland) att följa D2390:s fotspår att träda ut ur SRS nuvarande samarbetsform. Distriktsguvernör Gun-Marie "Guje" Östedt-Axelsson, hemmahörande i Mariefreds Rotaryklubb, tackade för en suverän insats av Torkil och Mats.
I kärlekens tecken är en kyrkokonsert i samarbete mellan Lerbergets kyrka och Höganäs Rotaryklubb. Torsdagen den 13 februari kl 19 arrangerar de en konsert till förmån för medmänniskor utsatta för våld i nära relationer. Allt överskott går till Familjefridjouren och föreningen Nya Vingar.
Bill & Melinda Gates Foundation har förlängt sitt samarbete inom End Polio Now. Gates Foundation kommer att fortsätta matcha donationer till End Polio Now med 2 dollar för varje dollar som rotarianerna samlar in.
 
Ny möjlighet att söka bidrag från Rotary Foundation till lokala eller internationella klubbprojekt! I år har distriktet möjlighet att dela ut ytterligare 3000 USD i så kallade Distriktsbidrag till projekt, som distriktets klubbar har eller planerar! Senast den 15 februari ska klubbens ansökan skickas in. Läs mer om TRF här.
Hur skall vi klara våra klimatmål? Ja den frågan kommer professor Pål Börjesson från Lunds Universitet, att hålla föredrag om vid ett intercitymöte måndagen den 23 mars 2020 kl 12.00 - 14:00 På Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg. Det är Helsingborg Råå-Ramlösa RK, i samarbete med Helsingborg-Kärnan RK, som inbjuder till Intercitymötet dit även andra medlemmar i distriktet är välkomna.
Snart är det avresa till Argentina –  ett RFE-utbyte med Distrikt 4905 Buenos Aires. Nyligen hade det här glada gänget planeringsmöte hemma hos Eva med god mat och dryck. I april avgår resan till Buenos Aires, Argentina och utbytet med Distrikt 4905. Under kvällen diskuterades det om mötesplats, värdfamiljer, presentationen på plats, klädsel och mycket annat. Ansvarig för utbytet är Thomas Mårtensson och Tommy Hansson.
Är du funktionär och vill börja använda ClubRunner mer aktivt men känner att du saknar kunskap? Då är det här för dig! Den 4 februari i Helsingborg och den 6 februari i Skurup kommer vi att gå igenom alla basfunktioner i ClubRunner och ge tips. Fokus kommer att ligga på nybörjare utan krav på tidigare erfarenhet, men den är matnyttig även för andra som vill komma igång lite mer. Mer info och anmälan: Helsingborg 4 feb | Skurup 6 feb.
Nu har den första klubben i distriktet börjat utveckla sin verksamhet med hjälp av Club Visioning. I torsdags kväll, den 16 februari, samlades medlemmar i Rotary Simrishamn på Hotell Svea och fick hjälp av fem facilitatorer från andra klubbar för att genomföra den visionsövning som är starten på Club Visioning. Övningen har som mål att sålla fram ett antal visioner för klubbens långsiktiga utveckling, som klubbens medlemmar sedan ska jobba vidare med.
Den 7 mars kl 18-21.30 arrangerar Rotary Landskrona-Glumslöv en välgörenhetskonsert i samarbete med Örenäs Slott och Rotaract Glumslöv-Rydebäck (som kommer att bildas under våren). Allt överskott kommer att gå till organisationer som arbetar för att göra skillnad för hemlösa i Landskrona och Helsingborg. Redan idag skänker Örenäs Slott överbliven mat till Värmestugan i Helsingborg.
En gemensam workshop kan ha varit första steget på ett samarbete som är väl värt att spridas världen över. Det var företrädare från distriktets hållbarhetskommitté, Rotary Sustainability Distrikt 2390, och FN-organet UNOPS som träffades. En del i arbetet som hållbarhetskommittén tagit på sig är att finna vägar att lyfta in hållbarhetsfrågor i klubbövergripande, distriktsgemensamma, frågor. UNOPS är ett FN-organ som sedan drygt ett halvt år tillbaka i tiden huserar på Ideon Science Park i Lund.
Nu är det dags för alla inkommande presidenter, sekreterare, skattmästare och andra engagerade medlemmar att anmäla sig till PETS lördagen den 14 mars på Scandic Triangeln i Malmö. Ett evenemang som är obligatoriskt för de tre första, men öppet även för alla andra medlemmar. PETS står för President Elect Training Seminar och är en inspirationsdag full med givande information om Rotary. Det är också ett bra tillfälle att få höra vad den inkommande guvernören 2020/21, som är Stefan Knutsson i Lomma Bjärred Rotaryklubb, har för tankar inför sitt år. Vi får även t.ex. ta del av hur en engagerad klubb kunde fördubbla sitt medlemsantal, sänka snittåldern med 11 år och öka närvaron till 70 %. Anmäl dig redan idag!
Tycker du också att det är svårt att hitta i www.rotary.org? Nu har du chansen att lära dig. Tisdagen den 11 februari kl 17.30-21 arrangeras en utbildning i just rotary.org - verktyget på webben som ska underlätta för din klubbs utveckling. Tag med dig din dator/platta till Hantverksgården i Limhamn (Malmö) så att du kan logga in på rotary.org. Vi kommer att gå genom hur www.rotary.org sidan är upplagd och vilka verktyg som finns för att underlätta för dig i ditt uppdrag. Utbildningen vänder sig främst till presidenter, tillträdande presidenter, sekreterare och styrelseledamöter i klubbar i 2390.
Lagrådet är något ganska okänt inom Rotary. Ändå är det viktigt; det är vår motsvarighet till riksdagen där alla lagar stiftas. År 2020 är särskilt betydelsefullt eftersom två viktiga aktiviteter äger rum. Den första är ett s.k. resolutionsråd d.v.s. ett beslutsforum för allmänna uttalanden och ståndpunkter som man vill att Rotary International ställer sig bakom. Det andra är att Rotary måste se framåt och se över sina lagar. Hugo Cederschiöld, distriktets lagrådsrepresentant, uppmanar att inför distriktskonferensen den 25 april, alla klubbar/medlemmar inkomma med förslag/motioner som kan göra Rotary ännu bättre.
Kalender
januari 2020
M ti O to F S S
30
31
04
05
09
11
12
19
25
26
29
01
02
Distriktets veckobrev
Prenumerera!
Alla medlemmar i distriktets klubbar får varje vecka ett nyhetsbrev med vad som är på gång i distriktet och klubbarna. Vill du som inte är medlem i 2390 också ha det? Klicka då här!
Internationella Rotarynyheter
Holger Knaack sees opportunities for Rotary to change, thrive

Incoming RI president announces 2020-21 presidential theme.