INOM ROTARY HAR VI SJU FOKUSOMRÅDEN FÖR VÅR VERKSAMHET
 

Välkommen till ​​​Rotary distrikt 2390

Rotary är ett globalt yrkesnätverk av 1,4 miljoner engagerade människor med olika yrkes­bakgrund och livs­erfaren­het. Gemensamt är att vi vill mötas, utvecklas och ständigt vidga våra vyer, samtidigt som vi gör goda insatser för samhället, både här hemma och längre bort. Vår vision är att bidra till en värld där människor agerar tillsammans för att skapa en varaktig förändring – globalt, i vårt eget närsamhälle och hos oss själva. 

I vårt distrikt finns 51 Rotaryklubbar med 2.225 medlemmar i västra, södra och sydöstra Skåne. Klicka här för att hitta din närmaste klubb.

Distriktets medlemsansvarige Andrew Creighton har tillsammans med Tomas Andrén startat en användargrupp på Facebook för dem som är intresserade av hybridmöten i klubbarna. Alla intresserade kan bli medlem i gruppen, både du som har kunskap som du vill dela med dig och du som vill lära dig mer om hybridmöten. Vill du gå med, klicka här! En lista över klubbar som idag har hybridmöten finns här.
Vårt Rotarydistrikts nuvarande guvernör Ulf Bingsgård har accepterat att bli Regional Rotary Foundation Coordinator i zon 17 efter ha blivit erbjuden posten av nästa års RI-president Gordon McInally och Rotary Foun­da­tions till­trädande ordförande Barry Rassin. Uppdraget går ut på att proaktivt främja Rotary Foun­­da­tions mål och Rotarys handlingsplan genom att främja bidrag till och deltagande i de olika TRF-programmen. På bilden syns Ulf tillsammans med nuvarande RI-presidenten Jennifer Jones.
Club Visioning är att sätt att hjälpa Rotaryklubbar att tillsammans med en grupp facilitatorer planera de kommande tre åren. Den 27 mars kl 19.00 – 19.45 kommer distriktets medlemsansvarige Andrew Creighton att hålla en kort introduktion om Club Visioning via zoom för presidenter, inkommande presidenter, medlemsansvariga och andra intresserade. Är du intresserad av Club Visioning och kanske vill genomföra en Club Visioning i din klubb? Om ja, så är du varmt välkommen! Anmäl dig här!
All Rotary members are invited to participate in an exciting five-part webinar series starting 23 March designed to support you as you cultivate effective projects that will create a sustainable impact in your community and around the world. These webinars will offer tools and strategies to help you plan, find resources for, implement, and evaluate your projects, including youth service projects.
Under 2022 kom Rotarys Mentor­program igång i vårt distrikt. Projektet är ett samverkansprojekt med Nyföre­­tagarCentrum Öresund, som i över tio år arrangerat mentorprogram för nyföre­tag­are. Syftet med samverkan är ett win-win som går ut på att nyföretagarna matchas med mentorer från distriktets Rotary­klubb­ar, inledningsvis i Malmö­området och i de tolv kommuner som ingår i Nyföre­tagar­Centrum Öresunds distrikt. För projektet finns en distriktskommitté: Kommittén för Rotarys och NyföretagarCentrum Öresunds mentorskap.
Rotarys partner ShelterBox fokuserar nu på plats i Turkiet var de största luckorna i nödhjälpen finns och vilken materiel inom ramen för uppdraget som är mest kritisk under de kommande dagarna, veckorna och månaderna. Två insatsteam är nu på plats i Gaziantep – en stor stad i södra Turkiet. I Gaziantep kan teamen på ett bra sätt samverka med andra hjälporganisationer via ett s.k. ”Shelter-Cluster”. Därför är detta just nu den bästa platsen att arbeta ifrån för räddningsinsatser i Syrien och Turkiet.
 
Utöver det chockerande stora antalet döda efter jord­bäv­ning­arna i Turkiet och Syrien finns ett trefaldigt antal mycket svårt skadade människor. Minus­grad­erna riskerar livet på människor som är för rädda för att återvända hem, inte har något hem att återvända till eller som desperat söker efter nyheter om saknade anhöriga. För­hållan­dena är extremt utmanande. Det är iskallt, det är svårt att komma fram, det finns ökande frustrationer och växande säkerhetsoro i de drabbade områdena.
 
Vill du ge ditt stöd till arbetet med att stötta de drabbade har vi tre förslag:
  • Du kan stödja Rotarys partner Shelterbox i deras akuta arbete med att ge de hemlösa väderskydd med mera. Läs mer här!
  • Du kan stötta det turkiska Rotarydistriktet D2430 direkt i deras arbete med att hjälpa de överlevande. Läs mer här!
  • Du kan donera till Rotarys inter­natio­nella Disaster Response Fund och där välja Turkey/Syria. Läs mer här!
Nu är det dags för ansökningar till utbild­ningar på masternivå i fred- och konflikt på Rotary Peace Centers runt om i världen. Utbild­ningarna bekostas av Rotary och arrangeras i samarbete med FN. Läs mer om var utbild­ningarna anordnas och hur ansök­nings­pro­cessen går till. Lyssna även gärna på Wednesday Night Live den 1 februari.
Info från distriktets kommittéer
Prenumerera på vårt veckobrev
Varje veckohelg får alla med­lem­mar i distriktet ett veckobrev med aktuella artiklar och alla klubbars program. Vill du som inte är medlem i någon klubb i 2390 få veckobrevet kan du anmäla dig här.
Internationellt
First Rotaract RPIC talks about creativity, community, and hats

As World Rotaract Week (13-19 March) kicks off, Rotaractor and public image coordinator Philip Flindt shares his secrets for planning exciting events.

Measuring our results: Making sure that we’re changing lives for good

Measuring our results: Making sure that we’re changing lives for

Stöd offren för jordbävningarna

Hör en utsänd för Shelterbox berätta om behovet av hjälp i Turkiet och Syrien.
 
Vill du ge ditt stöd till arbetet med att stötta de drabbade har vi tre förslag:
  • Du kan stödja Rotarys partner Shelterbox i deras akuta arbete med att ge de hemlösa väderskydd med mera. Läs mer här!
  • Du kan stötta det turkiska Rotary­dist­rikt­et D2430 direkt i deras arbete med att hjälpa de över­lev­ande. Läs mer här!
  • Du kan donera till Rotarys inter­natio­nella Disaster Response Fund och där välja Turkey / Syria. Läs mer här!
 
Vid lördagens distriktskonferens, under Ulf Bingsgårds välordnade värdskap, samlades omkring 110 medlemmar i distriktet för att lyssna på en ärkebiskop emerita, två utbytesstudenter, två Peace Fellows, en beredskapsdirektör, en RI-direktör, två tillträdande guvernörer m.fl. intressanta personer.
På Gång i klubbarna
Det händer mycket i klubbarna. Klicka här så får du se!
På gång i distriktet