Fyrfrågeprovet är en etisk guide för rotarianer. Avsikten är att vi ska ställa oss dessa fyra frågor så snart vi är tveksamma om vi ska säga eller göra något:


– Är det sanningen?
– Är det rättvist mot alla som berörs?
– Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
– Är det till fördel för alla berörda?


Mer om fyrfrågeprovet eller The Four-Way Test, som det heter i original, finns här (på engelska):
 
– Read more about Rotary's guiding principles