Här nedan presenteras Empowering Girls-kommitténs föredragsserie, med ungefär ett föredrag i veckan. De har ofta ett fokus utifrån Empowering Girls horisont, men ger även intressanta utblickar inom näraliggande områden.

Sätt dig framför din dator och lyssna i ca 30 minuter på ett intressant föredrag. Gå gärna in på länken till föredraget en stund innan föredraget börjar och se att allt fungerar.

Kl.18.00 brukar vi öppna länken hälsar Elisabet Jensen, som är ansvarig för Empowering Girls i distrikt 2390. 

Den 29 februari kl.18.30
Uppsala Rotary Peace Center

PDG Sonja Andersson har fyra års erfarenhet inom Rotary Peace Center. I fredsarbetet berörs flickor och kvinnors situation. Här tillåts flickor och kvinnor ta plats. Kampen mot kvinnlig könsstympning är ett av många ämnen som blir belysta på Rotary Peace center.
Fred i världen! Rotary utbildar fredsarbetare vid sju olika universitet runt om på jorden.

Den 12 mars kl. 18.30 
Hur resonerar man om DEI och Empowering Girls på Rotary Action Summit

DGN (nominerad DG 2025/26) Per-Olov (PO) Karlsson var i Manchester på Rotary Action Summit 2023. Vad gör man som DGN på Rotary Action Summit? Hur resonerar man till exempel om DEI och Empowering Girls? I höst får vi även möjlighet att vara med och besöka Action Summit i Malmö när D 2395 är värd. Det får vi heller inte missa.

Här presenterar PO själv sitt uppdrag:

Den 21 mars kl. 18.30 
Flickfrid. Ung. Tuff. Och tjej.

Harriet Johansen, Rotary Landskrona Citadell håller föredrag tillsammans med Anita Enberg instruktör i projektet Ung, Trygg och Tjej! Rotaryprojekt (Hur flickor kan försvara sig I olika situationer.) kan man läsa om i HD. Länk till reportaget finns här. 
Bli inte rädd, bli arg!
Kroppsspråket - vänlig men bestämd, du menar vad du säger.

Den 16 april kl. 18.30 
Alla Kvinnors Hus i Stockholm

Åsa Alandh är kurator på Alla Kvinnors hus. Hon undervisar också i andra Kvinnojourer bl.a. i Malmö. På Alla Kvinnors Hus ger man samtalsstöd och rådgivning. Man erbjuder skyddat boende för personer som håller på 
att lämna destruktiva förhållanden, både till kvinnor och till män, till HBTQ personer och till barn. Åsa är MYCKET kunnig! 

Den 17 maj kl. 18.30
Matproduktion. VEM odlar maten?

Historiska och samtida perspektiv på kvinnors roll i livsmedelsproduktionen.
Åsa Sonjasdotter doktorand är både forskare och konstnär! Från den 1 juni kan vi se Åsas konstnärliga verk på Lunds Konsthall. Kvinnan och flickan har genom tiderna utfört de grövsta och viktigaste arbetsmomenten på de mindre gårdarna. De har bevarat skördens frön och knölar mm och haft odlingsansvaret. 30-40 % av vår matförsörjning idag sker genom familjejordbruk. (FAO)