RYLA Kommittéen
 
George Smidelik , föreläsare inom
psykologi vid Lunds universitet. Driver konsultfirma med uppdrag för privat och offentlig sektor inom ledarskap, kommunikation och strategisk utveckling. Medlem i Lund International Rotaryklubb och är engagerad i RYLA-programmet sedan många år.
 
Kontakta George
 
 
Nathalie Reinholds, har både varit ordförande för Psykologstudent Sverige och ordförande för Lundapsykologerna. Nathalie har avslutat sina studier på psykologlinjen vid Lunds universitet och är idag verksam som psykolog.
 
 
 
Kontakta Nathalie
 
Leila Khammari, arbetar med strategiska frågor för långsiktig kompetenssäkring, främst inom teknik och ingenjörsvetenskap. Engagerad i bland annat Ung Företagsamhet och den internationella robottävlingen Enjoy AI. Medlem i Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb.
 
 
Kontakta Leila
 
Anthony Várady, arbetar med belysning för offentlig miljö. Deltagit på Rotaryledarskapskurserna Guldprogrammer, RYLA North America & Emerging Leaders.  President för Rotaract Sverige 2018/19. Medlem i Helsingborg Landborgen Rotaryklubb. 
 
 
Kontakta Anthony
 
 
RYLA Landskrona 2023
 
 
Den 17–18 mars 2023 arrangerade Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb – RYLA Landskrona – med stöd av distriktets RYLA-kommitté. Det blev två fantastiska dagar med 17 ungdomar i gymnasieåldern från Helsingborg i norr till Svedala i söder. Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb, som firar 40 år till hösten, har all anledning att känna tillförsikt inför framtiden. ”Wow, vilka fantastiska ungdomar, jag är så glad över att få vara med!” berättar Dan Haglund, president, som deltog i ett panelsamtal under lördagen. ”Jag är så otroligt stolt över engagemanget i arbetsgruppen bakom RYLA Landskrona. Den här typen av program är viktiga för ungdomar som vill arbeta med sitt ledarskap, göra skillnad och knyta värdefulla vänskapsband”, berättar Leila Khammari, initiativtagare till årets genomförande i Landskrona.
RYLA Helsingborg 2021
 
 
 
19 & 20 November 2021 hölls ledarskapsutbildningen RYLA på ProCivitas i Helsingborg.
20 deltagare från elva olika gymnasieskolor runt om i skåne och Sverige fick interaktivt
lära mer om sig själva ut ett ledarskapsperspektiv. Kursen leddes av George Smidelik
med hjälp av Nathalie Reinhols, Leila Khammari & Anthony Várady.
Utbildningen besöktes både av guvenör Ulf Bingsgård och inkommande guvenör
Annika Skolund. Inbjudna Rotarianer deltog även i moment med att ge deltagarna
perspektiv på ledarskap från deras livserfarenheter. 
 
RYLA Advanced 2021
Under våren 2021 arrangerades RYLA Advanced som
en digital kurs med fem utbildningsträffar.
16 deltagare i universitetsåldern fick ett kursinnehåll
anpassat efter deras egna behov i ett eget valt ledarskapsprojekt. 
 
   
"RYLA öppnar upp nya dörrar, och får dig att se dig
själv utifrån och andra inifrån. Utbildningen möter
dig där du är i ditt ledarskap just nu, och ger dig verktyg
för att du ska utvecklas och vidga ditt kontaktnät.
Den gemensamma nämnaren för alla deltagare är driv
och engagemang, och ett genuint intresse för
ledarskapsutveckling."  Sammanfattar deltagarna Erik,
Elin, Ellinore och Fatima.