RYLA Kommittéen
 
George Smidelik , föreläsare inom
psykologi på Lunds Universitet. Driver konsultfirma med uppdrag för privat och offentlig sektor inom ledarskap, kommunikation och strategisk utveckling. Medlem i Lund International Rotaryklubb och är engagerad i RYLA-programmet sedan många år.
 
Kontakta George
 
 
Nathalie Reinholds, har både varit ordförande för psykologstudent Sverige och ordförande för Lundapsykologerna. Erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Nathalie håller på att avsluta studier psykologlinjen vid Lunds Universitet.
 
 
 
Kontakta Nathalie
 
Leila Khammari, arbetar med utveckling av ledarskap, produktion och kompetenssäkring inom verkstadsindustrin. Engagerad i bland annat Ung Företagsamhet och FIRST LEGO League. Medlem i Landskrona Glumslöv Rotaryklubb.
 
 
Kontakta Leila
 
Anthony Várady, arbetar med belysning för offentlig miljö. Deltagit på Rotaryledarskapskurserna Guldprogrammer, RYLA North America & Emerging Leaders.  President för Rotaract Sverige 2018/19. Medlem i Helsingborg Landborgen Rotaryklubb. 
 
 
Kontakta Anthony
 
 
RYLA Advanced 2021
 
Under våren arrangerades utbildningen för 16 deltagare.
Genomfördes digitalt över zoom under fem seminarietillfällen
med mellanliggande grupparbete.
 
Distriktsguvenören Stefan Knutsson invigde kursen den 8 Mars.
Seminarieledarna, George Smidelik, Lotten Tegstam Welinder,
Nathalie Reinholds & Andreas Lökken höll i moduler som
utformades i samarbete med deltagarnas behov.
 
Inkommande guvenör Ulf Bingsgård avslutade kursen med
diplomutdelning den 8 Maj.
 
”RYLA öppnar upp nya dörrar,
och får dig att se dig själv utifrån
och andra inifrån. Utbildningen
möter dig där du är i ditt ledarskap
just nu, och ger dig verktyg för att
du ska utvecklas och vidga ditt
kontaktnät. Den gemensamma nämnaren
för alla deltagare är driv och engagemang,
och ett genuint intresse för ledarskapsutveckling. “
 
Sammanfattar Erik, Elin, Ellinore och Fatima,
kursdeltagare i RYLA Advanced 2021