Distriktsguvernör Ulf Bingsgård samtalar med Elisabet Jensen om Empowering Girls

En inspelning från Wednesday Night Live den 5 januari 2022
 
Intressanta och värdefulla artiklar
Shekhar Mehtas önskan att stötta flickor genom initiativet Empowering Girls