Distriktsguvernör Ulf Bingsgård samtalar med Elisabet Jensen om Empowering Girls

En inspelning från Rotary Wednesday Night Live den 4 januari 2023
 
Luul Jama på Existera tar emot Flickapriset från Dona Hariri, ordförande i juryn för
Flickapriset, Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige och
Thea från Plan International Sveriges ungdomsråd.
Shekhar Mehtas önskan att stötta flickor genom initiativet Empowering Girls