Guvernörens Månadsbrev 2020/21 Stefan Knutsson

 
Guvernörens Månadsbrev 2019/20 Torkil Rönne
 
När du klickar på länken får du fram en blädderversion av månadsbrevet, som du kan läsa direkt på skärmen.
 
Förklaring av gränssnittet:
1. Vill du skriva ut månadsbrevet klickar du på knappen längst upp till vänster med skrivarsymbolen.
2. Vill du hämta det som en pdf, klickar du på knappen bredvid med en nedåtriktad pil.
3. Till höger om dessa knappar kan du reglera visningsstorleken på skärmen.
4. Klickar du någonstans på sidan så förstoras den. Klicka igen för att återgå till visning av hela sidan.
5. Bläddra genom att klicka på pilen.
6. Här kan du klicka och gå direkt till önskad sida.
 
Vill du bidra med uppslag till artiklar i månadsbrevet, hemsidan och nyhetsbrevet kan du mejla till redaktorerna@rotary2390.se. För Guvernörens Månadsbrev är deadline den femtonde varje månad för det Månadsbrev som kommer ut samma månad.