guvernörens månadsbrev
APRIL

nr 10 rotaryåret 2023–24

Den här gången vill jag – i anknytning till månadens tema – börja med en sann berättelse som jag fått mig tillsänd av Elisabet Jensen, barnmorska och ordförande i distriktets Empowering Girl-kommitté.

APRIL ÄR MÅNADEN DÅ VI FOKUSERAR SPECIELLT PÅ MOTHER AND CHILD HEALTH.

Så här skriver Elisabet:

”Det var första dagen av vårt Rotaryuppdrag i Tanzania 2009. Den ner­slit­na operationssalen på distriktssjukhuset skulle renoveras. Vi inledde med att bära ut operationsbordet. En timma senare fick vi bära in det igen. 

En höggravid ung flicka kom in till sjukhuset. Hennes liv stod på spel. Hon behövde snabbt förlösas med kejsarsnitt för att rädda både henne och hennes lilla barn.

Hon hade inte gått på några kontroller hos en barnmorska. Därför visste varken hon eller vi, innan hon kom in till förlossningsavdelningen, att moderkakan låg i vägen och barnet måste födas med kejsarsnitt. Vi visste inte när förlossningen var beräknad och om barnet var livsdugligt. 

Visste hon eller hennes omgivning om att hon var gravid?

Vår engelske gruppledare var kirurg. Den tanzaniska barnmorskan var ensam på avdelningen med sex födande kvinnor. Jag var barnmorska och erbjöd mig hjälpa henne. 

Vår engelska kirurg assisterade sjukhusets kirurg och jag tog hand om barnet – en liten flicka. Hon andades inte och hjärtat hade slutat slå. I Sverige finns sug och vi har syrgas som hjälper barnet med andningen. Här fanns ingenting. Vi gav hjärtmassage och blåste in luft med en liten ballong. Lyckan var stor när flickan kippade efter andan. Hon hade bestämt sig för att leva. Mamman hade fått ett ”rus” – ingen riktig narkos –och började röra på sig långt innan operationen var genomförd.

Den unga flickan vaknade med en liten dotter vid sin sida. Visste hon att hon väntade barn? Var den lilla varelsen intill henne verkligen hennes barn? Så mycket som behövde bearbetas.

Tre dagar senare gick jag för att hälsa på mamman och hennes pigga, lilla dotter. Flickan vägde två kilo. Mamman var tagen. Vid deras sida satt mormodern som kom med mat och vatten i en termos. Hon tvättade dotterns tvätt utomhus i en liten balja med kallt kranvatten. Vid den kranen stod nyförlösta mammor som gjorde sitt yttersta för att böja sig över tvätten i baljorna på marken.”

Detta är historien om en ung flicka som blev mamma till en liten dotter. Själv var hon ett barn med en mamma som nog också var barn när hon föddes.


Fler intressanta projekt om kvinnor och barn

Vi har flera fina projekt i vårt distrikt som handlar om kvinnor och barns sjuk- och hälsovård.

I Rotary Malmö-Öresund genomförs ett Global Grant Project: Children with cleft lip and palate in Uong Bi, Vietnam: An educational program to improve surgical technique, nutrition, speech treatment, and dental health.

Syftet är att läkarna i Vietnam själva ska kunna operera läpp, käke och gom. De får undervisning under operationerna av läkare från plastik­kirurgen i Malmö med tolk. Irene Axelsson är Project manager och utbildar både föräldrar och personal i nutrition. Näringsbrist är vanligt och det är viktigt att barnen är optimalt nutrierade inför operation, att sår­läk­ningen blir så bra som möjligt och att infektionsrisken minskar. Irene har hjälp av två vietnamesiska barnläkare. Informationsmaterial om bra kost skall tryckas upp och lämnas ut till föräldrar. Barnen äter mest ris vilket inte ger tillräckligt med näring. Syftet är att göra recept på de billiga råvaror som finns i närområdet. Föräldrarna är mycket fattiga och har inte råd med sjukvård, försäkringar eller mat som är näringsrik. 

Man har precis utbildat en person i talpedagogik och ytterligare en skall utbildas nu i vår. Projektet sträcker sig över tre år.

Det övergripande målet för projektet är att barn med läpp-käk-gomspalt ska ges samma möjlighet till utbildning och ett socialt liv som alla andra barn har. 

Den vänstra bilden visar en pojke med dubbelsidig läpp-käk-gom-defekt. Bilden till höger är tagen några år senare efter att pojken genomgått tre operationer efter de rutiner som används i Sverige.

I ett annat stort projekt, som Rotary Helsingborg International är engagerat i, hjälper man barn på ett hospice i Sydafrika till ett värdigt liv. Här är Inger Thedes inlägg som jag fick häromdagen:

”I veckan fick vi i Rotary Club Helsingborg International ett glädjande besked om att vi erhållit ett maxbelopp från U-fonden till projektet Northwood Childrens Hospice i Port Elizabeth (numera Gqerberha) i Sydafrika. Under de senaste två månaderna har vi besökt Rotaryklubbar i Helsingborg / Höganäs och i Port Elizabeth, Sydafrika, berättat om projektet och samlat in pengar. Målgruppen är barn, som genom läkar­utlåtande får hjälp av Northwood Childrens Educare and Hospice. Ungefär 200 barn i kringliggande townships omfattas och ett 70-tal barn får regelbunden hjälp” 

Bilden visar en glad flicka som fått en madrass att ligga på.

”Vårt projekt nu gäller Solceller och ”Training programme ” för assisterande sjuksköterskor, hjälparbetare och mor-och farföräldrar. Helsingborg International träffas tisdagen den 2 april kl 12 på restaurang Yoko. Då är alla välkomna att höra mer om projektet och hur mycket man lyckats samla ihop inom Rotary under dessa två månader.” För anmälan till 2 april, se klubbens hemsida.


CG Olofsson – med hjärta i Empowering Girls, Rotary Doctors och The Rotary Foundation

Några som vet mycket om mödra- och barnavård ute i världen är – förutom Elisabet – Karin Håkansson och Stefan Knutsson, generalsekreterare respektive ordförande i stiftelsen Rotary Doctors Sweden. Karin, Stefan och Elisabet har varit gästskribenter tidigare i mina månadsbrev. Nu har turen kommit till CG Olofsson att presentera sig och sitt Rotaryengagemang.

CG Olofson är civilekonom. Han arbetar som konsult och tar bl a på sig
uppgifter som projektledare och VD. CG är medlem i Lomma-Bjärred Rotary Club sedan 1991 och har i distrikt 2390 varit distriktssekreterare och ordförande i The Rotary Foundation. Han är nu medlem i distriktets Empowering Girls-kommitté. 2014–2020 var han skattmästare i Rotary Doctors Sweden. Här är hans bidrag som gästskribent:

I vårt rotarydistrikt finns flera verksamheter som aktivt arbetar för en bättre hälsa för kvinnor och barn:
•    Empowering Girls
•    Rotary Doctors Sweden
•    The Rotary Foundation

Vad gör vi då inom respektive verksamhet för att påtagligt förbättra bristfälliga förhållanden?

Empowering Girls. Fokusområden är bl. a kvinnors och flickors hälsa, barnäktenskap, tidiga graviditeter och arbete mot kvinnlig köns­stymp­ning (FGM).

Inom Rotary kan vi sprida kunskap om flickors situation och påtala för myndigheter, organisationer m. fl om kort- och långsiktiga behov samt bidra med konkreta aktiviteter och förslag, t. ex utbildning i självförsvar.
Vi kan engagera föredragshållare inom aktuella områden stödja projekt ekonomiskt och initiera klubbaktiviteter.

Ekonomiskt stöd har lämnats till bl. a Rotary Doctors, FreeZone Sweden, Existera och NAFGEM-projektet i Tanzania för deras arbete för bättre hälsa. Användningen av preventivmedel har ökat genom att utbildning arrangerats.

Rotary Doctors Sweden/RDS.  Sedan starten av stiftelsen Rotarys Läkarbank/Rotary Doctors Sweden 1988 har omfattande insatser gjorts för att bidra till bättre hälsa på avlägsna orter framför allt i Kenya. Från början var det framför allt läkare och tandläkare som skickades ut för att hjälpa till att behandla patienter.

Nu skickas hälso- och sjukvårdpersonal ut för att både förebygga och behandla ohälsa med det långsiktiga målet att stödja sjukvårdssystemet i Kenya. Man bistår med barn- och mödravård som en preventiv åtgärd mot ohälsa och genomför förebyggande hälsoinsatser, så som att bidra med etablering av rent vatten och latriner samt hälsoutbildning.

Förebyggande tandvård för barn är en viktig insats. Genom fokuserad utbildning om inte minst kvinnors och barns hälsa har många positiva resultat uppnåtts. 

Vaccination av barn mot bl. a mässling och polio är en viktig aktivitet som genomförs av lokal samarbetspartner.

En liten film finns här!

The Rotary Foundation/TRF. The Rotary Foundations syfte är att göra det möjligt för rotarianer att främja världsförståelse, goodwill och fred genom att förbättra hälsa, stödja utbildning och lindra fattigdom.

En viktig del i TRF är utrotning av polio genom Polio Plus. För varje krona som skänks för att utrota polio, bidrar Bill & Melinda Gates Foundation med dubbelt så mycket. 

Rotary har arbetat i mer än 35 år med att få bukt med polio – ”barn­förlam­ning”. Antalet fall har minskat med 99.9% sedan starten 1979. Närmare 3 miljarder barn har blivit vaccinerade under denna tid och f n finns vilt poliovirus bara i Afghanistan och Pakistan (i båda länderna sex fall vardera 2023). Om man skulle sluta med den världsomfattande vaccinationen beräknas att 200.000 barn drabbas inom 10 år!

TRF har också medel för att stödja lokala och internationella projekt för hälsofrämjande insatser, genom s k distriktsbidrag och globala bidrag.


Darijo Kriz – ny Assisterande guvernör i Lund

Den 1 januari efterträddes Annika Svensson Dalgren som AG i Lund av Dario Kriz.

Här kommer hans presentation:

Darijo Kriz heter jag, är gift med Kirstin sedan 26 år tillbaka. Vi har 2 barn och bor i Lund. 

Som AG i Lund sedan 2024-01-01 har jag hand om 5 klubbar; Lund Rotaryklubb, Lund International Rotaryklubb, Lund Ideon Rotaryklubb, Lund Kloster Rotaryklubb och Lund St Knut Rotaryklubb.

Jag gick med i Lund Rotaryklubb år 2011 för att ta del av Rotarys affärs­nät­verk. Jag har haft två positioner i styrelsen, som president (2022 – 2023) och som programmästare (2013 – 2014).

Min funktion som AG är att vara Guvernörens förlängda arm. Uppdraget kommer att ge mig möjligheten att besöka många klubbar samt genomföra regelbundna möten med klubbarnas presidenter och deras styrelse. Mitt uppdrag är att stötta, lyssna, hjälpa och informera våra klubbar om vad som erbjuds från Distriktet.

Tillsammans med min hustru har jag byggt upp flera bolag på Ideon i Lund. Vi har speciellt varit involverade med egna produkter för snabba blodanalyser för veterinärvården. Utöver detta är jag även sedan 2015 verksam som Sloveniens honorärkonsul i Sverige.


Mina klubbesök har varit mycket stimulerande

Lite tankar från mig så här i slutet av mitt guvernörsår. Innan jag tackade ja till att bli distriktsguvernör frågade jag några tidigare guvernörer om vad de tyckte hade varit det mest stimulerande med uppdraget. Alla svarade att det var klubbesöken och jag kan bara hålla med. 

Efter jul har jag besökt flera klubbar som jag av olika anledningar inte kunnat besöka tidigare. Den 11 januari besökte jag Rotaract Sydligast och mötte de härliga medlemmarna där. Den 25 januari genomförde jag ett guvernörsbesök på satellitklubben Absalons zoom-möte. Absalon är en gren av Lunds Rotaryklubb.  Har du inte möjlighet att vara aktiv i en vanlig Rotaryklubb kan en satellitklubb vara något för dig. Vi har nu inte mindre än tre satellitklubbar i distriktet – förutom Absalon har vi United, som har Helsingborg-Kärnan som moderklubb och Rosengård, som hör till Malmö Öresund. 

Den 30 januari var det dags för ett guvernörsbesök i just Malmö Öresund. Den 14 februari besökte jag Malmö-Västra hamnen och den 1 mars Svedala.

Alla fantastiska klubbar. Nu har jag ett besök kvar: Malmö City den 8 april. Men jag kommer att fortsätta att besöka klubbar – närmast med ett föredrag om mitt engagemang i Rotary Doctors Sweden på Höganäs-Kullens veckomöte den 3 maj. Det är framför allt på våra veckomöten som Rotary som yrkesnätverk praktiseras.

Våra kommittéer i distriktet är viktiga – en resurs för klubbar och enskilda medlemmar. I Empowering Girls och Mental Health har det varit en intensiv månad. Den 5 april arrangerar Mental Health-kommittén ett seminarium på Grand i Lund. All information om det kan du ta del av på distriktets hemsida. Och glöm inte att läsa om alla fina föreläsningar som Empowering Girls-kommittén erbjuder.

I mars har också distriktets populära RYLA-utbildning (Rotary Youth Leadership Award) genomförts i de båda Landskronaklubbarnas regi. Jag har flera år i rad medverkat under dag 2 och berättat om hur det är att vara ledare på universitet, inom landstingsvärlden och inom privata sektorn. 

På RYLA berörs olika ledarstilar. Jag läste för något år sedan en intervju med vår nuvarande världspresident Gordon McInally. Han berättade att han ville tillämpa Leading by caring som ledarstil. Jag har haft förmånen att träffa Gordon i flera både stora och små sammanhang. Gordon är specialist i pedodonti – barntandvård –och jag är käkkirurg. Inom vården är teamarbete viktigt. Att det är en förtroendefull atmosfär i teamet är väsentligt för att inte äventyra patientsäkerheten. Det är säkert ingen tillfällighet att både Gordon och jag valt att, så långt som möjligt, tillämpa leading by caring i vårt ledarskap. 

Jag tror att vi alla tar med oss erfarenheter från yrkeslivet in i Rotary. Att dessa erfarenheter skiftar är bra tror jag som haft förmånen att få arbeta nära ett stort antal väldigt olika guvernörer i snart ett decennium.

➰➰➰

I mitt första månadsbrev berättade jag lite om mig själv. Sedan dess har jag fått en del frågor om vad man gör som käkkirurg.

Det har varit en omvälvande tid inom tandvården under mitt yrkesliv.
Jag studerade på Tandläkarhögskolan i Malmö 1965–1969 och började arbeta som tandläkare 1970. Under 60- och 70-talet byggdes Folk­tand­vården ut för att kunna erbjuda gratis tandvård till barn-och ungdomar.  Även gravida erbjöds kostnadsfri vård, då det var välkänt att tandhälsan försämrades under graviditeten. När den första tandvårdsförsäkringen kom 1974 försvann denna förmån. 

Jag var ung när jag 1973 fick möjlighet att börja specialistutbilda mig i käkkirurgi – Maxillofacial Surgery som det heter på engelska – och har jobbat inom detta yrke sedan dess både i Sverige och utomlands. Vi arbetar med sjukdomar och skador i ansikte och munhåla samt med transplantationer och käkimplantat. Tänder som ligger fel i käken är också en vanlig anledning till kirurgi. Flera av er har säkert opererat bort en eller flera visdomständer – ett ingrepp som kan vara lätt, men också mycket komplicerat om tanden i fråga ligger nära blodkärl eller viktiga nerver. 

Jag tror att alla som arbetar inom vården tycker att det är speciellt tungt när barn drabbas. Jag kommer fortfarande ihåg när vi fick in en sjuårig flicka med svåra ansiktsfrakturer till det stora sjukhus där jag just då arbetade. Hon kämpade i 10 dagar innan hon gick bort. Och jag kommer ihåg alla barn, som jag behandlat för tumörer eller allvarliga infek­tions­sjuk­domar i munhåla och käkar. Tappra barn!

➰➰➰

Nästa nummer av månadsboken handlar om Rotary Youth Service. Jag har därför bett Annika Svensson Dalgren, som är ordförande i vår Ungdoms­utbytes­kommitté, och Leila Khammari, som i flera år arrangerat RYLA i distriktet och också arbetar med att skapa en Rotaractklubb i Landskrona, att berätta om sig själva 0ch sina respektive uppdrag. Annika har varit gästskribent tidigare i mitt månadsbrev, men har säkert mer att berätta.

➰➰➰

Det sista numret har som tema Rotary Fellowhip. Är du med i ett av Rotarys alla Fellowships eller har erfarenhet av dessa får du gärna höra av dig till mig. Eftersom jag är bortrest i slutet av maj behöver jag ditt bidrag senast den 16 maj.


Distriktskonferensen den 20 april

Jag vill avsluta med att påminna er om vår spännande Distriktskonferens den 20 april i Helsingborg med möjlighet att hänga med på utflykter den 19 och 21 april. Läs mer om detta på distriktets hemsida. Sista anmälningsdag är den 11 april.

 

Annika Skoglund
Distriktsguvernör i Rotary distrikt 2390
 

Guvernörens månadsbrev går ut till alla medlemmar i distrikt 2390. 

Ansvarig är distriktsguvernör Annika Skoglund, Rotary Helsingborg-Kärnan