guvernörens månadsbrev

nr 1 rotaryåret 2023–24

Ett första månadsbrev från er nya guvernör
Klockorna klämtade symboliskt runt om i världen när ett nytt Rotaryår tog sin början den 1 juli och vi fick en ny världspresident i Gordon McInally. Då tillträdde också cirka 520 nya distrikts­guver­nörer, drygt 35 000 klubbpresidenter och en mängd andra rotary­funktio­närer på sina respek­tive poster i klubbar och distrikt i över 200 länder. Vilken fantastisk organisation vi tillhör! I Sverige är vi cirka 16 000 Rotarianer i drygt 400 klubbar.
Redan dagen innan det nya Rotaryåret tog sin början ägde Guvernörsskiftet i vårt distrikt rum på vackert belägna hotell Scandic-Oceanhamnen i Helsingborg. Där tog jag emot alla gäster från distriktet tillsamman med min duktiga guvernörskommitté i Helsingborg-Kärnan Rotaryklubb.
 
Lite senare under middagen tog Ulf Bingsgård av sig den tunga guvernörskedjan, som han burit i två år, och hängde den om min hals.
 
 
Guvernörskedjan symboliserar den ansvarsfulla posten som Distrikts­guvernör – ett förtroendeuppdrag som jag tar på största allvar. Några timmar senare – en halv timme innan tolvslaget – kopplade vi tio svenska guvernörer in oss på zoom, där vi träffats med jämna mellanrum sedan nästan två år tillbaka. Några gånger har vi också lyckats träffas fysiskt. Klockan tolv skålade vi i bubbel och önskade varandra lycka till med guvernörsskapet. Det har utvecklats en stor vänskap i vår grupp. Vi kommer att hjälpa och stötta varandra och det känns bra. Jag har också Immediate Past District Governor (IPDG) Ulf Bingsgård till min hjälp och den stora grupp av PDG-er (Past District Governors) som finns i vårt distrikt. Dessutom har jag vid min sida min kompetenta Distriktsorganisation, bestående av nästan 30 medlemmar, som står till klubbarnas förfogande med sina specialkunskaper.
 

   
Närmast före Ulf var Stefan Knutsson guvernör och ordförande i nomineringskommittén för guvernör 2023 – 2024.
Redan veckan innan vårt guvernörsskifte hade jag förmånen att träffa vår nya världspresident Gordon McInally och hans hustru Heather vid flera tillfällen i Stockholm. Höjdpunkten var en middag där jag placerades mitt emot Gordon och kunde berätta om Rotary Doctors Sweden. Gordon är tandläkare, som jag, men har valt en annan specialitet. Han är barntandläkare och har, precis som jag, tjänstgjort ideellt i Afrika.
Jag, som nu tillträtt som er guvernör för Distrikt 2390, föddes i Uppsala i oktober 1944 mitt i ett brinnande världskrig. Sommaren 1944 hade de allierade genomfört en blodig men framgångsrik invasion i Normandie och en förhoppning om att det vanvettiga kriget snart skulle vara slut växte sig vid den tiden allt starkare runt om i världen. Men kriget fortsatte och de ytterst ansvariga – Hitler och hans hov av fanatiska nazister och den tidigare så pompösa Mussolini, reducerad till Hitlers marionett, betedde sig allt mer obehärskat ju mer tiden gick. Mussolini led av magplågor och i Hitlers ådror pumpades mer och mer morfin och amfetamin.  De vägrade att ge upp. Miljontals liv gick förlorade trots att slutet redan var givet. Men till slut stod ändå både Hitler och Mussolini vid vägs ände. Mussolini togs till fånga och avrättades av partisaner den 29 april 1945. Hitler själv tog sitt liv två dagar senare när han insåg att hans storslagna framtidsplaner gått i kras och att slutet var nära. Då kapitulerade tyskarna.  Klockan åtta den 8 maj 1945 ringde klockorna i Uppsala Domkyrka för att fira att det äntligen var fred i Europa och gatorna fylldes av jublande människor. Jag var då ett halvt år gammal. Med tiden fick jag fyra yngre syskon, så min ledarskapsförmåga sattes på prov redan när jag var barn.
 
Efter studentexamen valde jag tandläkaryrket av flera skäl men utbildade mig tidigt vidare till käkkirurg och disputerade också på en avhandling om tandreplantationer och tandtransplantationer på Tandläkarhögskolan i Malmö, som vid den tiden tillhörde Lunds Universitet.
2007 inträffade något som kom att få betydelse för mitt fortsatta Rotaryliv. Då tjänstgjorde jag på ett missionssjukhus i en liten stad i östra Kenya i Läkarbankens regi, det som vi idag kallar för Rotary Doctors Sweden. Rotarys humanitära verksamhet ligger mig sedan dess särskilt varmt om hjärtat och jag har varit involverad i flera projekt både i Sverige och utomlands, bland annat i ett Global Grant-projekt i Rumänien. Men jag uppskattar också Rotary som yrkesnätverk. När jag flyttade ner till Helsingborg från Stockholm 1997 blev jag erbjuden att gå med som medlem i Helsingborg- Kärnan RK genom min före detta mans försorg, och både jag och min dotter Mimmi kom snabbt in socialt i vår nya miljö inte minst genom mitt medlemskap i Rotary. Mimmi blev med tiden också charterpresident i Helsingborg-Höganäs Rotaractklubb.
 
Sedan många år tillbaka är Rotarys motto Service Above Selves och One profit Most Who Serves Best. Varje år utser också den tillträdande världspresidenten ett tema. Det tema för 2023 - 2024 som Gordon McInally valt och som han presenterade på Assembly i Orlando i januari är Create Hope in the World – ett väl valt tema som gäller över hela världen. Men i likhet med Ulf Bingsgård har jag också valt ett tilläggstema för mitt guvernörsår. Redan för två år sedan, när jag blev nominerad till Guvernör, bestämde jag mig för att arbeta med DEI (Diversity, Equity and Inclusion) inom Rotary. Mitt tema är därför DEI- från ord till handling. Min förhoppning är bland annat att vi ska kunna attrahera fler kvinnor som medlemmar i våra klubbar och fler med utländsk bakgrund. 20% av Sveriges 10 miljoner invånare är födda utomlands.
 
 
Den 10 maj godkändes mitt förslag till verksamhetsplan och mitt förslag till budget för 2023 – 2024 på Distriktssamrådet. Dessa hittar Du under fliken Om Distriktet på 2390:s hemsida. Jag har valt ut fyra speciella fokusområden, men det finns mycket annat som också är viktigt:
  1. Vårt fredsbefrämjade arbete måste fortsätta. Det är viktigare än på länge, nu när det återigen är krig i vårt närområde i Europa. Ungdomsutbyten och RFE (Rotary Fellowship Exchange) är en del av det arbetet liksom vårt stöd till Rotarys Peace Centers.
  2. Mental Health är vår nya världspresidents hjärtefråga. Convention i Singapore om ett år kommer att handla mycket om just det. Själv har jag utsett en ny kommitté i distriktet som ska arbeta med Mental hälsa/ Psykisk ohälsa både inom och utanför Rotary.
  3. Projekt. Det är genom att delta i projekt som vi kan medverka till att göra världen lite bättre. Det pågår en rad stora och små projekt i vårt distrikt. Jag är stolt över dessa och hoppas att fler idéer kommer att utkristallisera sig under 2023 - 2024.
  4. Stöd till – och utveckling av klubbar ser jag som oerhört viktigt. Vi har flera kommittéer i distriktet som kommer att jobba med det – enskilt eller i samråd med varandra.
Samarbete på alla nivåer i klubbar och distrikt är något jag verkligen vill uppmuntra.
 
Det är i kommittéerna i klubbarna och i distriktet som mycket händer. Empowering Girlskommittén bildades för cirka 2 år sedan av Ulf Bingsgård efter att dåvarande världspresidenten Shekhar Mehta lyft fram de problem som flickor och kvinnor drabbas av världen över. Kommittén har arbetet hårt allt sedan dess. Jag ser Empowering Girls som en viktig del av DEI, som Rotarys Board of Directors uppmuntrar klubbar och distrikt att alltid ha i åtanke. Hoppas att just du som läser detta vill vara med och arbeta med DEI-frågor i din klubb och kanske också på distriktsnivå.
 
Vår ungdomsverksamhet är viktig. Ungdomsutbytet har jag redan nämnt. Kommittén som har hand om den verksamheten arbetar oförtrutet vidare. Även Rotaract och Ryla hoppas jag ska fortsätta att utvecklas positivt under 2023 – 2024.
 
I nästa nummer av Månadsbrevet har jag inbjudit några rotaryvänner som gästskribenter, dels vår Assisterande Guvernör i Malmö – Karl-Erik Grevendahl – och dels Elisabet Jensen, ordförande i Empowering Girls kommittén, numera också i DEI-kommittén. Under augusti månad står Membership and New Club Development i fokus. Jag har därför bett Andrew Creighton och Torkil Rönne att bidra med några tankar om just detta. Hoppas ni alla tar del av deras värdefulla synpunkter och diskuterar dessa i era respektive klubbar. Slutligen kommer Viveca Serder att rapportera om TRF inte bara i augustinumret utan i varje kommande månadsbrev.
När detta Rotaryår är slut har förhoppningsvis alla assisterande guvernörer och alla distriktsfunktionärer medverkat i Månadsbrevet. De kommittéer som är obligatoriska deltog på PETS tillsammans med mig, och våra föredrag lades ut på distriktets hemsida. Du hittar dessa under Klubbsupport --- Pets 2023 Presentationer.
   
Till slut vill jag önska er alla en riktigt, riktigt skön och vilsam sommar tillsammans med era nära och kära!
Er Distriktsguvernör Annika Skoglund
Distrikt 2390.

Guvernörens månadsbrev går ut till alla medlemmar i distrikt 2390. 

Ansvarig är distriktsguvernör Annika Skoglund, Rotary Helsingborg-Kärnan