ROTARY FRIENDSHIP EXCHANGE

Rotary Friendship Exchange är ett internationellt utbytesprogram för Rotarymedlemmar. Det går ut på ett ömsesidigt utbyte, där vi först reser ut till medlemmar i ett annat land och därefter tar emot dessa medlemmar hemma hos oss. Normalt sker utbytet gruppvis, arrangerat inom Rotarydistriktet, men det sker också utbyten mellan enskilda medlemmar. En närmare beskrivning av RFE får du om du klickar här. Informationen är på engelska.
 

Kommande RFE utbyten:

Nu söker vi Team Leader, värdar och deltagare till utbyte med distrikt 4905, Buenos Aires i Argentina samt med distrikt 7910, Boston i USA.

Argentina

Utresa den 5/4-2020 och hemresa 16/4-2020.
Ansökan om att bli Team Leader skickar du in senast den 30/9-2019. Ansökningsblankett finns här. Du skickar den till Thomas Mårtensson och/eller Tommy Hansson. Båda är medlemmar i RFE-kommittén och ansvariga för utbytet med Argentina.
Ansökan om att delta som deltagare skickar du in senast den 30/9. Ansökningsblankett finns här. Du skickar den till Thomas Mårtensson och/eller Tommy Hansson. Båda är medlemmar i RFE-kommittén och ansvariga för utbytet med Argentina. Antalet deltagare är maximerat till 14 personer inklusive Team Leader.
 
Besök från Argentina är planerat till 9/8-2020 och hemresa 18/8-2020 alternativt 7/9-2020 till 16/9-2020. Målet är att de som deltar på utresan blir värdar vid besöket från Argentina men vi kan även rekrytera utanför teamet. Det är vår målsättning att våra gäster ska besöka alla delar av Distrikt 2390. Ansökningsblankett för värd finns här. 
 

USA

Besök från USA är planerat till 10/5-2020 och hemresa 18/5-2020. Målet är att de som är värdar deltar på utresan till USA men vi kan även rekrytera utanför teamet.
Ansökan om att vara värd skickar du in senast den 30/9. Ansökningsblankett finns här. Du skickar den till Peter Lindqvist och/eller Jan Mark. Både är medlemmar i RFE-kommittén och ansvariga för utbytet med USA. Antalet gäster är maximerat till 14 personer inklusive Team Leader. Det är vår målsättning att våra gäster ska besöka alla delar av Distrikt 2390.
 
Utresa till USA den 23/8-2020 och hemresa 31/8-2020.
Ansökan om att bli Team Leader skickar du in senast den 30/9-2019. Ansökningsblankett finns här. Du skickar den till Peter Lindqvist och/eller Jan Mark. Båda är medlemmar i RFE-kommittén och ansvariga för utbytet med USA. Mailadress hittar du på Distriktets hemsida.
Ansökan om att delta som deltagare skickar du in senast den 30/9. Ansökningsblankett finns här. Du skickar den till Peter Lindqvist och/eller Jan Mark. Båda är medlemmar i RFE-kommittén och ansvariga för utbytet med USA. Antalet deltagare är maximerat till 14 personer inklusive Team Leader.
 

Stort intresse för RFE

I samband med Distriktrådsmötet i Falsterbo den 18:e maj genomförde vi (RFE-kommitten) en enkät­under­sök­ning för att få information om intresset för RFE. Vi erhöll 24 svar.
  • Över 75% av de som svarade är intresserade av att resa och/eller att ta emot gäster
  • Över 65% av klubbarna har en RFE-ansvarig
  • Över 70% har erhållit information om RFE under senaste verksamhetsåret
  • Endast 3% har deltagit på ett RFE-utbyte
 

Historiska utbyten

Augusti 2018 hade vi glädjen att ta emot gästande rotarianer från Taiwan Distrikt 3460 och mars 2019 genomfördes en utresa till Taiwan.
 
RFE i distriktet
RFE kommitté
I vårt Rotarydistrikt – 2390 – har vi en RFE-kommitté som består av:
Vill du mejla till någon medlem i kommittén, klicka på namnet.
 
RFE-kontakt i klubben
Ett bra sätt att snabbt få aktuell information om våra utbyten är att ha en Kontaktperson RFE i klubben. Har din klubb inte en sådan, utse gärna en sådan och lägg in som funktionär.