ROTARY FRIENDSHIP EXCHANGE

Rotary Friendship Exchange är ett internationellt utbytesprogram för Rotarymedlemmar. Det går ut på ett ömsesidigt utbyte, där vi först reser ut till medlemmar i ett annat land och därefter tar emot dessa medlemmar hemma hos oss. Normalt sker utbytet gruppvis, arrangerat inom Rotarydistriktet, men det sker också utbyten mellan enskilda medlemmar. En närmare beskrivning av RFE får du om du klickar här. Informationen är på engelska.
 

Kommande RFE utbyten:

Argentina

Utresa den 5/4-2020 och hemresa 16/4-2020.
 
 
Besök från Argentina är planerat till 9/8-2020 och hemresa 18/8-2020 alternativt 7/9-2020 till 16/9-2020. Målet är att de som deltar på utresan blir värdar vid besöket från Argentina men vi kan även rekrytera utanför teamet. Det är vår målsättning att våra gäster ska besöka alla delar av Distrikt 2390. Ansökningsblankett för värd finns här. 
 

USA

Besök från USA är planerat till 10/5-2020 och hemresa 18/5-2020.  
 
Utresa till USA den 23/8-2020 och hemresa 31/8-2020.
 
 

Stort intresse för RFE

I samband med Distriktrådsmötet i Falsterbo den 18:e maj genomförde vi (RFE-kommitten) en enkät­under­sök­ning för att få information om intresset för RFE. Vi erhöll 24 svar.
  • Över 75% av de som svarade är intresserade av att resa och/eller att ta emot gäster
  • Över 65% av klubbarna har en RFE-ansvarig
  • Över 70% har erhållit information om RFE under senaste verksamhetsåret
  • Endast 3% har deltagit på ett RFE-utbyte
 

Historiska utbyten

Augusti 2018 hade vi glädjen att ta emot gästande rotarianer från Taiwan Distrikt 3460 och mars 2019 genomfördes en utresa till Taiwan.
Argentina 2020
 
Snart är det avresa till Argentina – ett RFE-utbyte med Distrikt 4905 Buenos Aires. Nyligen hade det här glada gänget ett möte hemma hos Eva Kastman Carling med god mat och dryck. I april avgår resan till Buenos Aires, Argentina och utbytet med Distrikt 4905. Under kvällen diskuterades det om mötesplats, värdfamiljer, presentationen på plats, klädsel och mycket annat. Ansvarig för utbytet är Thomas Mårtensson och Tommy Hansson.
RFE i distriktet
RFE kommitté
I vårt Rotarydistrikt – 2390 – har vi en RFE-kommitté som består av:
Vill du mejla till någon medlem i kommittén, klicka på namnet.
 
RFE-kontakt i klubben
Ett bra sätt att snabbt få aktuell information om våra utbyten är att ha en Kontaktperson RFE i klubben. Har din klubb inte en sådan, utse gärna en sådan och lägg in som funktionär.