Publicerad av Mats Håkanson den 18 Apr 2024

Fredag den 12 april invigdes den tredje satellitklubben i vårt Rotarydistrikt vid en festlig ceremoni i Rosengård. Denna stadsdel i Malmö är nämligen hemvisten för den nya Rotary Malmö Öresund Satellit Rosengård. Klubbens tillkomst firades av ett trettiotal närvarande, som fick lyssna till tal av bland andra Malmös näringslivsdirektör Micael Nord. Varför startar då en Rotaryklubb i Malmö en satellit i Rosengård? Vi lät frågan gå vidare till Eva Albihn, en av klubbens initia­tiv­tagare, som här ger oss en inblick i livet som startare av en satellitklubb.

Så här berättar Eva:

I början av januari i år, närmare bestämt den 3 januari fick jag en trevlig nyårshälsning från distriktets executive secretary, Mats Håkanson…..! En nyårshälsning med ett påpekande men också med en härlig uppmaning och utmaning och bilagor att fylla i och hantera. Mats konstaterade nämligen att satellitklubben inte fanns registrerad i My Rotary trots att den sedan länge haft verksamhet. Eftersom klubben inte fanns i RI:s databas så existerade den ju egentligen inte. Inte så kul läsning eller hur? Men, sen skrev Mats så här ”det vore väl trist om en sådan trevlig satsning som ni har tagit initiativet till inte kan fullföljas på grund av att klubben inte finns ”på riktigt”. Jag bifogar därför guider och formulär för start av satellitklubb för er att aktivera.” Yes! Det var bara att anta utmaningen.

Ja, det var verkligen en satsning som nu har några år ”på nacken”. Det började redan under verksamhetsåret 2020/2021 när Marie Sterner var president för Rotary Malmö Öresund, Torkil Rönne var PG och Ulf Bingsgård var inkommande guvernör. Till följd av ett hållbarhetsprojekt som klubben hade och som resulterade i trädplantering bl.a på Rosengård etablerades kontakter med framförallt brf Ida. Klubben medverkade vid några av bostadsrättsföreningens arrangemang och så väcktes idén om en framtida Rotaryklubb på Rosengård. Det började egentligen som en kommitté, men ofta stack vi ut hakan och kallade  kommittén för satellitklubb, inte minst när vi kunde börja träffas fysiskt igen.

 

Eva Albihn, Ulf Bingsgård och Qasim Cheema visar stolt upp det officiella namnet på den nya satellitklubben. Ett viktigt tillskott för Rotary i huvudsak och Rosengård i synnerhet.

 

Etableringen av en blivande satellitklubb kämpade verkligen i motvind i början. En pandemi och restriktioner innebar att endast zoommöten var möjliga i början och så var det under våren 2021 och det var ojämn närvaro med inte så många rotarianer, men med några blivande rotarianer.

En vilja att bidra till att utveckla Rosengård och att ha relevanta föredrag har präglat mötesinnehållet från första början, liksom viljan att skapa nätverk. För att nämna innehållet vid mötestillfällena i början så har det handlat om projektet Yallalotsar, Nyföretagarcentrum Öresund, brf Idas resa till en välfungerande styrelse med god ekonomi och kraftsamling Herrgården. Yallatrappans verksamhet har varit viktig och de flesta fysiska möten har också varit på Yallatrappan på Rosengård där det också finns möjlighet att beställa lunch.

Under verksamhetsåret 2021/2022 fick klubben de första medlemmarna som ville knytas just till en framtida satellitklubb på Rosengård. Det var två företagsmedlemmar, brf Ida och Rosengårds fastigheter samt ett par enskilda personer som blev Rotarymedlemmar.  Fram tills i fjol har vi dock avvaktat med ansökan om att bli en satellitklubb med hänsyn till antalet ”satellitmedlemmar” varit få, även om flera medlemmar i Rotary Malmö Öresund hörsammat inbjudan och anslutit sig till möten på Rosengård.

Men; så plötsligt hände det! Närvaron blev högre, vid några tillfällen blev det t o m för trångt på Yallatrappan, och vi hade några nya medlemsansökningar.

Det kan vi kanske tillskriva en gott samarbete, både mellan oss tre som varit drivande för en satellitklubb på Rosengård; Ulf Bingsgård, Qasim Cheema och undertecknad och självklart med och inom ”moderklubben” Rotary Malmö Öresund, inte minst Torkil och Jette Rönne, Kim Hall, programansvarig jämte Max Ohlsson, president.

Så kom nyårshälsningen från Mats med uppmaningen om att ”bruka allvar med ansökan” och resten är historia. Ansökan om godkännande av satellitklubben, jämte 9 bilagor, en för varje ”satellitklubbsmedlem” skickades in digitalt den 24 februari.

Redan den 26 februari kom ett välkommet mail från Sari Miettinen. Vi fick besked att RI godkänt satellitklubben och det har vi verkligen firat!

Vi har firat satellitklubbens riktiga existens både genom att hälsa 3 nya medlemmar välkomna och en fantastisk invigning den 12 april med ca 30 närvarande. Förutom invigningen som inleddes av Ulf Bingsgård med tal en invigningsceremoni så hade vi förmånen att få lyssna på Malmös näringslivsdirektör Micael Nord. Vad kunde passa bättre än detta vid en invigning av Rotary Malmö Öresund satellitklubb? Vi fick verkligen en bild av utvecklingen i Malmö och dess utmaningar på sikt. Sammansättningen av satellitklubbens medlemmar, ålder, förvärvsarbetande, utländsk bakgrund o s v stämmer väl med Micaels beskrivning av Malmö som en attraktiv stad att flytta till och med en låg genomsnittsålder. Vi var säkert många som tänkte att vi som var där representerade ett Malmö i miniatyr.

Micaels vilja att lyssna in och få veta mer om Rosengårds utvecklingspotential och med löfte att komma igen värmde länge!

Men tills Micael kommer igen så gör vi vårt allra bästa för att våra satellitklubbsmöten på Rosengård, fredagar, ojämna veckor, ska ha bra innehåll och engagerade medlemmar som lockar fler till oss!

Eva Albihn
 

SATELLIT-FAKTA 

En klubb som vill utveckla sin verksamhet, till exempel på en ny plats, med en ny mötestid eller med en kompletterande inriktning, kan starta en satellitklubb. Denna är en del av moderklubben, de medlemmar som går med i satellitklubben är även medlemmar i moderklubben. I moderns trygga famn kan satellitklubben växa till sig och sen, om allt går bra, bli en egen klubb. Sedan tidigare finns i vårt distrikt satelllitklubbarna Absalon (Rotary Lund) och United (Helsingborg-Kärnan). På distriktets hemsida under Klubbsuppport finns info för dig som är intresserad av att starta en satellitklubb.