Projekt för fred och samförstånd i världen

För att vi i Rotary ska uppfylla vår vision om fred och samförstånd i världen har vi sju fokusområden som bygger internationella relationer, förbättrar liv och skapar en bättre värld, främjar fredsansträngningar och strävar efter att avsluta polio för alltid. Här nedanför kan du läsa om projekt som klubbar i vårt Rotarydistrikt har i olika fokusområden.

Att främja fred

Rotary uppmuntrar samtal för att främja förståelse inom och mellan kulturer. Vi utbildar vuxna och unga ledare att förebygga och medla i konflikter och hjälpa flyktingar som flytt från farliga områden. 
 
Läs mer om klubbprojekt:
Hammenhög RK

Rent vatten, sanitet och hygien

Vi stödjer lokala lösningar för att få rent vatten, sanitet och hygien till fler människor varje dag. Vi bygger inte bara brunnar och går därifrån. Vi delar vår expertis med samhällsledare och lärare för att våra projekt ska lyckas långsiktigt.
 
Läs mer om klubbprojekt:

Mödrar och barn

Nästan 6 miljoner barn under fem år dör varje år på grund av undernäring, dålig sjukvård och otillräcklig sanitet. Vi ökar tillgången till vård av hög kvalitet, så att mödrar och deras barn kan leva och växa sig starkare.
 

Utbildning

Mer än 775 miljoner människor över 15 år är analfabeter. Vårt mål är att stärka samhällenas förmåga att stödja grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet, minska skillnaderna mellan könen i utbildningen och öka läs- och skriv-kunnigheten för vuxna.

Läs mer om klubbprojekt:
 

Bekämpa sjukdomar

Vi utbildar och utrustar samhällen för att stoppa spridningen av livshotande sjukdomar som polio, hiv / aids och malaria. Vi förbättrar och utökar tillgången till billig och kostnadsfri hälso- och sjukvård i utvecklingsområden.
 

Förbättra lokala ekonomier

Vi genomför serviceprojekt som förbättrar den ekonomiska utvecklingen och samhällsutvecklingen och skapar möjligheter till anständigt och produktivt arbete för unga och gamla. Vi stärker också lokala entreprenörer och samhällsledare, särskilt kvinnor, i fattiga samhällen.
 
Läs mer om klubbprojekt:

Miljö och hållbar utveckling

Vi är fast beslutna att bevara och skydda naturresurser, främja ekologisk hållbarhet och harmoni mellan samhällen och miljö. Vi ger samhällen möjlighet att få bidrag och andra resurser, hitta lokala lösningar och sporra innovation för att ta itu med orsakerna och minska effekterna av klimatförändringar och miljöförstöring.
 
Läs mer om klubbprojekt: