Kommittén för Rotarys och NyföretagarCentrum Öresunds mentorskap

 

Mentorskap i samarbete med NyföretagarCentrum Öresund

Nu erbjuds nyföretagare möjlighet att ta del av Rotarys unika yrkesnätverk. Det sker genom ett väl beprövat och framgångsrikt mentorprogram med validerade resultat. Flera av våra aktiva rotarianer är även rådgivare på NyföretagarCentrum Öresund, som är Sveriges största NyföretagarCentrum. Genom mentorskapet öppnas nu dörrarna mellan Rotary och NyföretagarCentrum. 
På samma sätt är nuvarande guvernör, Ulf Bingsgård, engagerad i NyföretagarCentrum Öresund sedan många år och är för närvarande ledamot i valberedningen. Nu har vi etablerat ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Öresund och Rotary Distrikt 2390 som gör det möjligt för dig att bli mentor för en nyföretagare och - en potentiellt ny medlem i din klubb. 
 

Hur fungerar det?

Nyföretagaren ansöker om en plats i Mentorprogrammet. Kommittén identifierar vilken klubb som finns närmast och kontaktar klubben för förfrågan om intresse och med nyföretagarens ansökan som underlag för matchning. Klubben matchar med en mentor som är medlem i klubben. Om klubben hittar en lämplig mentor bland sina medlemmar får både mentorn och nyföretagaren en introduktion till Mentorprogrammet. Sedan träffas man på egen hand en gång per månad under ca 2 tim, i ett år. Under denna tid koordinerar kommittén även gruppmöten med alla adepter och mentorer på högaktuella teman, för utbyte av erfarenheter och nätverkande inom Mentorprogrammet. Deltagande i Mentorprogrammet är kostnadsfritt och deltagande i gruppaktiviteter är frivilligt.
 

Lokala Rotaryklubben

Som mentor bjuder du in nyföretagaren att gästa din klubb och erbjuder på så sätt denne att ta del av nätverket, föredragen och andra aktiviteter som klubben anordnar. Om klubben passar nyföretagaren kan ni så småningom föra en dialog om eventuellt medlemskap - detta är inte obligatoriskt. Du kan också be nyföretagaren att hålla föredrag om sin verksamhet, ett fint sätt för medlemmarna att lära känna honom eller henne och också ett sätt att få inblick i dagens och morgondagens affärslogik som har ett ökat fokus på hållbarhet, sociala värden, gigekonomi, e-handel och globalisering.
 

Mer information

Vill du ha mer information eller boka ett föredrag om programmet i din klubb? Eller är du intresserad av NyföretagarCentrums verksamhet? Tveka inte att ta kontakt med dessa rotarianer som är rådgivare på NyföretagarCentrum Öresund och kontaktpersoner i kommittén. 
 
Anne Marbrandt, Vellinge (Chair)
VD NyföretagarCentrum Öresund
0734-27 40 50
anne@nyforetagarcentrum.se
 
Marie Nilsson, Burlöv/Lomma
0707-91 99 98
marie.nilsson@nyforetagarcentrum.se
 
Anders Nissen, Svedala
0707-78 31 70
anders.nissen@nyforetagarcentrum.se
 
Anna Palm, Höör
0708-23 39 41
anna.palm@me.com