Inför Rotaryåret 2019-2020 inräknades en kommitté för hållbarhetsfrågor i distriktet på initiativ av guvernör Torkil Rönne. Gruppens arbete kommer innefatta de tre perspektiven kring hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
 
Arbetet i kommittén kommer bedrivas inom fyra fokusområden:
  • kompetensutveckling och kunskapsspridning genom att arrangera intercitymöten samtidigt kan de i kommittén som vill hålla föredrag för klubbarna
  • driva på och genomföra större projekt globalt genom Rotary
  • genomföra mindre projekt lokalt, kanske i samarbete med lokala aktörer
  • arbeta för att hållbarhetsfrågan lyfts inom Rotary i ett större perspektiv
Eftersom arbetet med frågan är i organisationen och har en bredd bedrivs arbetet på ett öppet och inbjudande sätt. Mötena äger rum på olika platser i distriktet, på olika dagar och tider för att fler ska ha möjlighet att delta i mötena. Det finns inte heller en vald kommitté, utan alla som vill delta i arbetet har möjlighet till det.
 
Kommittéansvarig är District Governor Nominee (DGN) Ulf Bingsgård, Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb.
 
Tid och plats för våra möten publiceras alltid på distriktets webbplats under På gång på förstasidan samt i distriktets kalender och nyhetsbrev.