Rotary Friendship Exchange
 

ROTARY FRIENDSHIP EXCHANGE

Rotary Friendship Exchange är ett internationellt utbytesprogram för Rotarymedlemmar. Det går ut på ett ömsesidigt utbyte, där vi först reser ut till medlemmar i ett annat land och därefter tar emot dessa medlemmar hemma hos oss. Normalt sker utbytet gruppvis, arrangerat inom Rotarydistriktet, men det sker också utbyten mellan enskilda medlemmar. En närmare beskrivning av RFE får du om du klickar här. Informationen är på engelska.
 

Kommande RFE utbyten:

Argentina

Utbytet är inställt/framflyttat till 2021. Kontaktpersoner är Thomas Mårtensson och Tommy Hansson.
 

USA

Utbytet är framflyttat till 2021. Kontaktpersoner är Peter Lindqvist och Jan Mark.
 

Stort intresse för RFE

I samband med Distriktrådsmötet i Falsterbo den 18:e maj genomförde vi (RFE-kommitten) en enkät­under­sök­ning för att få information om intresset för RFE. Vi erhöll 24 svar.
  • Över 75% av de som svarade är intresserade av att resa och/eller att ta emot gäster
  • Över 65% av klubbarna har en RFE-ansvarig
  • Över 70% har erhållit information om RFE under senaste verksamhetsåret
  • Endast 3% har deltagit på ett RFE-utbyte
 
Historiska utbyten
En lång rad trevliga utbyten har skett genom åren. Klicka här för en lista med historiska utbyten.
RFE i distriktet
RFE kommitté
I vårt Rotarydistrikt – 2390 – har vi en RFE-kommitté som består av:
Vill du mejla till någon medlem i kommittén, klicka på namnet.
 
RFE-kontakt i klubben
Ett bra sätt att snabbt få aktuell information om våra utbyten är att ha en Kontaktperson RFE i klubben. Har din klubb inte en sådan, utse gärna en sådan och lägg in som funktionär.