Publicerad av Kim Hall den maj 20, 2019
Ulf Bingsgård, AG i D2390 och past president i Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb, presenterades på distriktsamrådet i lördags den 18 maj som DGND – District Governor Nominee Designated. Det vill säga den som distriktets nomine­rings­kommitté föreslår till distriktsguvernör år 2021/2022. I och med att det inte finns någon motkandidat torde Ulf automatiskt därmed även vara utsedd. Han tillträder som DG året efter Stefan Knutsson från Lomma-Bjärred Rotaryklubb, som idag är DGN. Ett Rotaryår sträcker sig från den 1 juli till den 30 juni året efter. Idag har Torkil Rönne, Malmö-Öresund Rotaryklubb, titeln DGE och Carl Hedberg är DG fram till den 4 juli då Torkil Rönne tar över guvernörskapet för vårt distrikt 2390. Klicka gärna på Läs mer så får du hjälp att hänga med i titlarna!

Inom Rotary finns det en internationell president över hela organisationen, Rotary International President. Till sin hjälp har han, för än har det bara varit män, drygt 520 guvernörer. Rotaryvärlden är indelas i distrikt och den som är satt att leda, utveckla och samordna distriktet är en guvernör.

Vårt distrikt, 2390, består av i dagsläget 59 klubbar och ungefär 2 500 rotarianer. Förutom Rotaryklubbarna så ingår även Rotaractklubbarna i distriktet. Det är i klubbarna som det händer och det är där vi har ”people of action” som ser till att klubbarnas medlemmar varje vecka möts, nätverkar och bidrar till en bättre värld. Kraften i Rotary ligger i klubbarna och deras medlemmar. Det är där det händer.

Så här skriver Ulf Bingsgård, som är en flitig användare av Facebook:

Under den allmänna nomineringstiden så skickade min klubb, Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb, in en nominering på mig till att bli guvernör. Jag fick träffa den nomineringskommitté/valberedning som distriktet tillsatt och presentera mina tankar kring uppdraget i april. När jag var och besökte huvudstad nummer 42, Nicosia på Cypern, så ringer telefonen och jag nås av meddelandet att jag kommer föreslås till DGND. Typiskt att jag skulle vara ute och gå i de moderna delarna av Nicosia i samband med detta samtal, för trafikbruset störde något. Men, budskapet kom fram och jag blev väldigt glad.

De dryga två veckor som förflöt från dess att jag fått beskedet till att det blivit offentliggjort har gett mig tid att fundera. Fundera kring vad det kan innebära, vad jag vill vara med och utveckla under mitt år som guvernör.

Genom mitt uppdrag som Assisterande Guvernör och som rotarian som besöker olika klubbar ser jag kraften, glöden och engagemanget som finns i klubbarna och dess medlemmar. Kanalisera kraften i klubbarna. Tillsammans kan vi visa kraften i Rotary.

Ordlista
DG – District Governor, guvernör innevarande Rotaryår
DGE – District Governor Elect, guvernör nästa Rotaryår
DGN – District Governor Nominee, guvernör om två år, nästnästa Rotaryår
DGND – District Governor Nominee Designated, guvernör om tre år, nästnästnästa Rotaryår
IPDG – Immediate Past District Governor, Rotaryåret efter man varit distriktets guvernör
Guvernörslinjen – IPDG, DG, DGE, DGN, DGND – de senaste fem guvernörerna i linje
Rotaryår – från 1 juli till 30 juni året efter