Publicerad av Mats Håkanson den 21 May 2023
Rotary Kivik vill, som komplement till de internationella projekten, även göra en insats för lokalsamhället runt klubben. Under senaste äppelmarknaden samlade man därför ihop medel till Samariterhemmets samtalsmottagning för äldre i Simrishamn. Mottagningen erbjuder kostnadsfria terapeutiska samtal med legitimerade psykoterapeuter med egen erfarenhet av att åldras. Nu har klubbmedlemmen Anders Alfe gjort en film där han intervjuar terapeuterna, som beskriver samtalet oss människor emellan kan ha en obeskrivlig kraft.
 
Från starten i september 2021 och fram till april 2023 har 650 samtal genomförts fördelat på 129 konfidenter varav 20 % män. Åldrar mellan 60-91 år. Majoriteten är kvinnor med svag ekonomi.
 
Fokus i samtalen har bl a varit; Relationer – ofta till vuxna barn. Våld i nära relation. Egen eller anhörigs sjukdom. Rädslan för döden  och– mättnad på livet.
 
Verksamhetschef Charlotte Engel tackade vid klubbmötet på tisdagskvällen den 18 april 2023 för det varma engagemanget och penninggåvan.
 
Kivik Rotaryklubbs Anders Alfe visade en film där han intervjuade samtalsmottagningens leg. psykoterapeuter. Terapeuterna beskriver en för dem unik erfarenhet i att möta konfidenter i sin egen ålder i terapeutiska samtal, igenkänningen, närheten i gemensamma erfarenheter. Du ser den tretton minuter långa filmen här: https://vimeo.com/819826429/02d7c09758?share=copy