Publicerad av Kim Hall den 17 Feb 2021
Måndagen den 22 februari får Rotary Burlöv digitalt finbesök av Anders Vredin,stabschef på Riksbanken. Det blir en kort dragning av det ekonomiska nuläget och riksbankens syn på framtidens ekonomi och därefter ges möjlighet att direkt få svar från "hästens mun" om riksbankens roll, räntebeskedet, penningpolitik, e-krona, betalmarknaden etc...

Kom med på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81264709452... Meeting ID: 812 6470 9452 Passcode: 161909

Stabsavdelningen (STA) ansvarar för flera av Riksbankens stöd- och samordningsprocesser. Till dessa hör kanslistöd till direktion och fullmäktige, juridiskt stöd, samordning av extern och intern information samt samordning av planering och uppföljning av bankens verksamhet liksom samordning, stöd och kontroll avseende risk- och kontinuitetsfrågor. Dessutom ansvarar stabsavdelningen för att övergripande samordna Riksbankens verksamheter samt för vissa avdelningsöverskridande utvecklingsprojekt, till exempel utveckling av en e-kronapilot.

Anders Vredin är avdelningschef. Pernilla Meyersson och Eva Julin är biträdande avdelningschefer. Förutom en stab som består av chefsjurist och controllerfunktion samt rådgivare och sekreterare består avdelningen av fyra enheter:

  • Direktionssekretariatet
  • Enheten för e-kronapilot
  • Kommunikationsenheten
  • Riskenheten
Välkomna!
 
Krister Fraser, Burlövs Rotaryklubb