Rotarys internationella president Shekhar Mehta följde Rotarys delegation till FN:s 26:e klimatkonferens i Glasgow, Skottland, den 10 november för att utforska hur Rotary kan arbeta med miljöutmaningar, bland annat genom att återställa mangroveväxter, vilket är ett avgörande ekosystem som kan dämpa effekterna av klimatförändringar i kustområden.
Klimatmötet COP26 samlade nästan 100 stats- och regeringschefer under en tvåveckorsperiod för att sätta upp nya mål för utsläpp av fossila bränslen. Detta var Rotarys första gång på den årliga konferensen. Mehta ledde en rundabordsdiskussion med Patricia Scotland, generalsekreterare för Commonwealth, som fokuserade på den avgörande roll mangrove spelar för att mildra och anpassa sig till klimatförändringar. Mangrover binder stora mängder kol och skyddar även mot stormfloder och kusterosion, filtrerar föroreningar och ger livsmiljöer för vattenlevande liv, bland andra fördelar.
 
Under det senaste halvseklet har 50 % av världens mangrovesystem gått förlorade på grund av klimatförändringar och snabb urbanisering. "Havet sköljer bort kustlinjer eftersom mangrover har försvunnit", sa Mehta. "Vi håller på att förlora vårt ekosystem. När mangrove dör kommer vårt marina system och kustsamhällen att gå förlorade.” Klimat- och miljörepresentanter och experter från mer än 20 länder deltog i rundabordssamtalen och lovade att agera tillsammans med Rotary för att hjälpa till att rädda och återställa mangroveträd.
 
Under de senaste fem åren har Rotary Foundation åtagit sig mer än 18 miljoner dollar till projekt som stödjer hållbara, samhällsbaserade miljöprojekt. Den 1 juli började stiftelsen ta emot ansökningar om globala bidrag som stödjer miljön, vilket lades till som ett fokusområde 2020. Potentiella projekt inkluderar användning av förnybar energi för att bekämpa miljöförstöring, odla mat hållbart och skydda vattenkällor.