Publicerad av Kim Hall den 24 Apr 2021
 
Att bli tilldelad en PHF är ett kvitto på uppskattning och att det man gjort för Rotary och sitt distrikt betyder något särskilt. Att bli sedd och uppskattad med en PHF betyder mycket för alla som tilldelas detta. Distriktsguvernör Stefan Knutsson tilldelade sin första PHF till Torkil Rönne, PDG (Past District Guvernor) för allt stöd, hjälp och uppmuntran han fick inför sitt guvernörskap men också under det gångna guvernörsåret som varit mycket speciellt. Han delar även ut en PHF till andra som lämnar sina uppdrag för annat och som på detta sätt får ett tack för sina insatser i distriktet.
 
PHF (Paul Harris Fellow) är inte bara ett sätt att säga tack. Det är också ett bidrag till att Rotary rullar vidare. För varje PHF som tilldelas en medlem går det pengar till TRF (The Rotary Foundation) som gör väldigt mycket i världen i Rotarys regi. Ni kanske hörde Viveka Serder berätta om allt TRF och den Årliga Fonden bidrar med för en bättre värld.
 
PHF är inte bara för distriktets funktionärer av olika slag, det är också något klubbarna kan göra för att uppmärksamma sina medlemmar som gör insatser för klubben och i sann Rotaryanda. En person som lever efter Service Above self och är en People of action.
 
Det var med stolthet som Stefan Knutsson tilldelade en PHF till följande;
Stellan Larsson, Lomma-Bjärred RK.
Torkil Rönne, Malmö-Öresund RK
Bent Williams, Skurup RK (Avgår som AG)
Juris Neret, Lomma-Bjärred RK (Som varit redaktör för Månadsboken/-brevet under 16 guvernörer)
Kim Hall, Malmö-Öresund RK (Avgår som Chair for kommunikation och Webbredaktör)
Leo Due, Bjuv RK
Lars Bjurström, Lund-Ideon RK, (Avgår som AG)
George Smidelik, Lund International RC)
Krister Fraser, Burlöv RK (konferencier och som ställde sin studio till för fogande i samband med Distriktskonferensen)
 
Ensam är ingen stark, men tillsammans kan vi göra skillnad i världen!
 
Tack alla!
 
Stefan Knutsson
DG i D2390 2020-2021