Publicerad av Kim Hall den 24 Apr 2021
Mentorskap och ledarskap blev den stora diskussionen på 2021 års distriktskonferens i D2390. Konferensen öppnades av distriktsguvernör Stefan Knutsson som välkomnade alla drygt 147 deltagare som satt uppkopplade på sina skärmar för att lyssna till historieprofessorn Dick Harrison och evolutionsbiologen Jessica Abbott samt psykologen och Rotarydistriktets egen ledarskapsutbildare i Ryla, George Smidelik. På frågan om klubbarna har mentorskapsprogram i sina klubbar var det 77 procent som svarade nej och 23 procent som svarade ja. Här har vi något att jobba med!
Mentorskap och ledarskap började på 1300-1400-talets Italien efter digerdöden, som en mix för att bli framgångsrik i affärsvärlden. Då som nu är sitter mycket av mentorskap och ledarskap i väggarna. Skillnaden från den tiden och industrialismens moderna samhälle har adept och mentorskaps rationaliserats till skolorna med en lärare som är mentor för en hel grupp individer, menar Dick Harrison.
 
 
George Smidelik som arbetar som organisationskonsult och projektledare menar att mentorskap är en viktig form av ledarskap. 
– Vår traditionella bild av lärande präglas av att en person förkunnar sin lära över en predikstol eller kateder till en grupp individer, säger George och går sedan över att tala om hjärnans limniska system som hanterar lust, överlevnadsinsikt, styr oss mot det som gagnar oss samt undviker det som hotar oss (ånglokets eldare).
 
Som exempel tar George Lokföraren, eldaren och stinsen:
 
 
Lokföraren står för det logiska, rationella tänkandet. Stinsen representerar hjärnans sociala nätverk. Stinsen har koll på samspel med andra och är kommunikatorn. Alla tre järnvägstjänstemännen bor i vår hjärna - symboliskt.
 
– När vi nu ska få vaccinet mot Covid-19, lyssnar vi dels till lokföraren, som förser oss med fakta. Känner vi oss hotade eller rädsla är det eldaren som eldar på våra känslor. Stinsen har koll på vad andra tycker och gör. Detta är extremt förenklat men framgångsrikt mentorskap tar hänsyn till och inkluderar alla tre, säger George Smidelik.
 
 
Jessica Abbot förklarade ledarskap och inlärning genom att beskriva hur schimpanser tog lärdom av den ledande schimpansen när han öppnade burken som innehöll en druva. Konklusionen är att schimpanser och vi människor är benägna att följa efter och härma beteende.
 
Jessica talade även om genusperspektivet där hon framhåller att det finns större skillnad mellan individer än det är mellan kvinnor och män. Hon tog ett exempel från en situation då en av Lunds universitetets kvinnliga doktorander som skulle gå på mammaledighet blev bemött av en till synes kanske oskyldig kommentar från sin manliga mentor, men som fick henne att känna sig kränkt av mentorns fördomar.
 
– Som mentor och ledare måste man tänka sig för innan man uttrycker sig. Frågan är om mentorn hade ställt samma kommentar om det varit en man. Troligen inte, säger Jessica Abbot.
 
– Visst finns det skillnad mellan män och kvinnor, och det ska vi vara tacksamma för, säger George Smidelik och tillägger att det är vår inställning och värderingar gällande våra olikheter som vi behöver jobba på.
 
George tillägger att mentorskap skapar relationer och att en mentor också lär sig av sin adept.
 
– I samtal med mina adepter brukar jag fråga vad de vill ha med sig av samtalet och i vilket syfte istället för att jag ska diktera innehållet, säger George Smidelik.
 
Det finns ett mönster i att det är i frustrationen som ett lärande uppstår, som till exempel när pandemin uppstod blev vi digitala.
 
Dick Harrison menar att det är inte krisen som är innovationens moder, utan det är flaskhalsar som uppstår. Flaskhalskris driver fram nya kreativa lösningar.
 
Vid pennan!
Kim Hall