Publicerad av Kim Hall den 11 Jan 2020
Vart är framtiden på väg? Den frågan diskuterade Rotary Näringslivsverk Malmö när en grupp morgonpigga yrkesverksamma Rotarianer träffades på fredagsmorgonen den 10 januari. Konjunkturens upp och nergång, eller mitt emellan var temat för dagens diskussion. Deltagarna kom delvis fram till att det idag inte ser ut som tidigare. Vi människor är alltmer globala och den nationella konjunkturrörligheten har mindre betydelse idag. Dessutom påverkas vi i större utsträckning av ganska snabba oförutsedda händelser.

– Vi menade också att vi alla medborgare tillsammans och inte minst media kan bidra till mindre konjunktursvängningar genom att inte underbygga "sanningar" om en negativ utveckling. Det vi säger har en tendens att bli verklighet, säger Marie Nilsson, en av deltagarna.

Deltagarna diskuterade också om att Malmös varumärke numera står för grov kriminalitet, skjutningar, sprängningar trots att statistiken säger att det inte händer mer här än i andra svenska storstäder. Hur kan trenden vändas och hur påverkar detta rykte företagsetableringar och Malmös mål att växa och bli en halvmiljonstad?

Slutligen så beslutade Rotary Näringslivsverk Malmö att bjuda in Malmös nye Näringslivsdirektör Micael Nord till ett möte under våren för att be honom ge sin syn på framtidens näringsliv i Malmö och hur kriminaliteten påverkar arbetet att få fler företag att vilja etablera verksamhet här.