Publicerad av Stefan Knutsson den 24 Feb 2022
De kommande veckorna har vi ett par intressanta föredrag i våra klubbar. Vi kan delta i ett webbinar med BASRAN som handlar om våtmarker i anslutning till Östersjön. BASRAN står för Baltic Sea Action Network se mer om det nedan. Och så får vi inte missa Wednesday Night Live som fokuserar på Rotarys arbete för rent vatten i världen.

Onsdagen den 2 mars, kl 19.00 – 20.00
Fokus blir på Rotarys arbete för rent vatten i världen. Mars är månaden för ”Water and Sanitation”. Vi får lyssna på berättelser om olika projekt som rotarianer i vårt distrikt drivit kring vatten och sanitet.
 
 
BASRAN WEBBINAR – BALTIC SEA WETLANDS
Webbinar lördagen den 5 mars, kl 10.00 – 12.45.
Östersjön är i ett kritiskt läge och snabba åtgärder behövs för att säkra innanhavet för framtida generationer.
BASRAN är ett samarbetsprojekt mellan rotarianer i nio länder runt Östersjön. Det finns nästan 2.000 klubbar med cirka 70.000 medlemmar. Tillsammans med partners kan vi bidra till att rädda Östersjön.
Du kan läsa mer om BASRAN på deras hemsida. 
 
 
VÅRA ÅKRAR OCH VÅR SJÄLVFÖRSÖRJNNING
Helsingborg Rotaryklubb, tisdagen den 8 mar, kl 12.00- 13.00
Vårt jordbruk med minst dubblerade kostnader och vår självförsörjningsgrad med Sebastian Remvig numera verksam på Alnarp lantbrukshögskola samt dessutom lantbrukare.
 
 
JORDBRUKET NU OCH I FRAMTIDEN
Helsingborg Sofiero Rotaryklubb, onsdagen den 9 mar, kl. 12.00 – 13.15
Sebastian Remvig, Sveriges Lantbruks Universitet håller föredrag om lantbruket och dess ständiga utveckling. Sebastian har lång erfarenhet av jordbruksfrågor både från Sverige liksom internationellt.
 
 
FRAMTIDENS HÅLLBARA GODSTRANSPORTER
Burlöv-Karstorp Rotaryklubb, fredagen den 18 mar, kl 12.00 – 13.30
Liane Ask, Regionchef Sveriges Åkeriföretag Syd, informerar om vilka initiativ som näringen gör för att transportsektorn ska vara just schysst! Åkerinäringen står inför en omställning med tuffa klimatmål och tuff konkurrens där några av nyckelområdena är omställning, hållbarhet och bränsle. Hur ser näringen på framtiden och vilka lösningar finns?
 
 
SVENSK HONUNG
Malmö-Triangeln Rotaryklubb, måndagen den 21 mar. Kl 07.30 – 08.30
Rotarianen, Eva Klevås kommer och pratar om honung och dess framställning. Bin och människor har en lång historia tillsammans, då biodling har funnits i tusentals  år och går att spåra så långt som till forntida Egypten. Redan där och  då hade människan insett värdet av bina som bundsförvant och den honung  de producerar. Då användes  honungen som sötningsmedel och för att konservera mat, medan man idag  mer och mer ser dess positiva egenskaper för hälsan.
 
 
GUNILLA KARLSSON – SYDSKÅNES AVFALLS AB
Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb, måndagen den 21 mar, kl 18.30 – 20.00
Denna kväll ska vi få lära oss mer om avfallshantering kopplat till miljö och hållbarhet, både regionalt, nationellt och internationellt. Vi välkomnar Gunilla Carlsson, Public Affairs & International Relations på Sysav som arbetar med frågorna. 
 
Stefan Knutsson, 2022-02-24