Publicerad av Kim Hall den 16 Jan 2020
En gemensam workshop kan ha varit första steget på ett samarbete som är väl värt att spridas världen över. Det var företrädare från distriktets hållbarhetskommitté, Rotary Sustainability Distrikt 2390, och FN-organet UNOPS som träffades. En del i arbetet som hållbarhetskommittén tagit på sig är att finna vägar att lyfta in hållbarhetsfrågor i klubbövergripande, distriktsgemensamma, frågor. UNOPS är ett FN-organ som sedan drygt ett halvt år tillbaka i tiden huserar på Ideon Science Park i Lund.
UNOPS mission är att hjälpa människor världen över att skapa bättre liv och länder genom fredliga hållbara lösningar. De hållbara innovativa lösningarna kan till exempel finnas genom närvaron på Ideon. Ett annat sätt är, som vi ser det, genom att använda sig av kunskaper, kompetenser och engagemang som finns i världens största yrkesnätverk. Engagemanget som finns bland de drygt 3 000 rotarianerna i vårt distrikt.

Tanken med denna träff var att se vilka förutsättningar som finns för samarbete. Tänkta tillsamman kring vad vi kan göra. Givetvis kommer tankearbetet gå vidare men vi i Rotary erbjuder vårt nätverk. Ett nätverk av mentorer, föreläsare, föreläsningar, internationella kontakter, kontakter i lokala och globala företag och med entreprenörer och kreativa personer både i distriktet och i 220 länder världen över.

Vi har en förhoppning om att vi kan sluta en form av samarbetsavtal som ger viss struktur på vårt samarbete. Något som vi tror kan bli förebild världen över för nya samverkansformer mellan Rotary och FN-organ som UNOPS. Ambitionen är att ha minst två träffar om året där Rotary och UNOPS kan mötas för att utveckla samarbetet. Träffar som kommer vara öppna för alla intresserade och engagerade rotarianer och rotaractare som vill bidra till hållbara lösningar i vår värld.
 
Sammankallande:
Ulf Bingsgård
District Governor nominee (DGN), Rotary Distrikt 2390
Community Service Chair, Rotary Distrikt 2390, 2019-2020
President, Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb, 2017-2018
Ulf.Bingsgard@telia.com