Det har sagts många gånger och kan sägas igen - det roligaste uppdraget man kan ha i Rotary är att vara president i sin klubb!
Både lärorikt, spännande och roligt. Ju bättre förberedd man är inför sitt år desto roligare och bättre blir det.
 
Ett led i förberedelserna är att vi den 12 mars genomför en informations- och inspirationsdag kring Rotary och det kommande året, den så kallade President-elect Training Seminar. Men som president är man inte ensam i klubben. Hjälp finns att hämta från medlemmarna, från de som sitter i styrelsen och har olika typer av uppdrag. Därför får alla som vill och är medlemmar i en klubb i distriktet vara med under denna utbildningsdag.
Inför Rotaryåret 2022-2023 har Ulf Bingsgård som inkommande guvernör fått genomgå utbildning kring hur det är att vara guvernör. Detta trots att han redan är guvernör innevarande år. Det är alltid uppfriskande att fylla på med kunskaper om Rotary och träffa de som kommer vara guvernörer samtidigt även om träffen varit digital. Dessutom är det inspirerande att lyssna till inkommande Rotary International President Jennifer Jones och hennes tankar för året. Både hennes tankar kring året som kommer men även inkommande guvernörs tankar och prioriteringar inför 2022-2023 kommer förmedlas den 12 mars. 
 
Dagen kommer vara uppdelad i tre block.
 
Första och andra blocket är mer generellt och kan ses av alla medlemmar som är nyfikna på Rotary.
 
Första blocket kommer innehålla
- genomgång av Rotary -  organisation, värdeord, fokusområden osv
- genomgång av tema Imagine Rotary och Jennifer Jones prioriteringar
- genomgång av tema Rotary ska vara SKOJ med kopplingar till Imagine Rotary och mina prioriteringar 
 
Andra blocket blir mer kunskapsfokus om
- The Rotary Foundation, Viveca Serder, PDG och District Rotary Foundation Chair 
- Olika former av medlemskap och klubbar, Torkil Rönne, PDG och Assistant Rotary Coordinator, Membership
- Lär dig ClubRunner, Mats Håkansson, Chair för ClubRunner-kommittén 
 
Tredje blocket är handgripliga tips och riktar sig primärt till nästa års funktionärer.
Deltagarna kommer delas upp efter funktioner
- Sekreterare träffar Lillemor Darinder, distriktssekreterare, och Mats Håkansson, Chair för ClubRunner-kommittén.
- Skattmästare träffar Göran Olofsson, distriktsskattmästare
- Presidenter och övriga deltagare träffar inkommande distriktsguvernör Ulf Bingsgård
 
Därefter gemensam avslutning. 
 
Praktisk information
Datum: 12 mars
Tid: 10.00-13.00. Länken öppnas 9.45