Yrkestjänsten i distriktet inbjuder till seminariet ”Social hållbarhet - ett seminarium för ett mänskligare samhälle”! Seminariet har som mål att med våra kompetenta föredragshållare fokuserar vi social hållbarhet genom linserna Mänskliga rättigheter, Korruption, Mångfald, Jämlikhet, Ålderism! Informera och motivera rotarianer med vänner till personligt engagemang för SOCIAL HÅLLBARHET i sina personliga, yrkes- och Rotaryroller, skapa insikt och ge motivation till personligt engagemang och handlande. Genom ökad förståelse kan vi i Rotary göra skillnad!

Seminariet är öppet för medlemmar i Rotary OCH deras vänner OCH andra engagerade personer som är intresserade av temat SOCIAL HÅLLBARHET. Du som har bokat deltagande via Invajo kan bjuda in dina Rotaryvänner och andra intresserade personer genom att anmäla dem på samma sätt som du har anmält dig, dvs via Invajo under "MIN BOKNING". Sista bokningstillfälle – 27 april kl 21.00

Program:

  • ”Rotary och hållbarhet”  
    • Soledad Aguilar Oddershede, guvernör, Rotary distrikt 2350
    • Marie Carlsson, hållbarhetsprojektet, Rotary distrikt 2350

”Mänskliga rättigheter, etik och värderingar”  
• Annelie Börjesson, Svenska FN-förbundet

”Vi har mer korruption i Sverige än vi tror”  
• Birgitta Björk, chef på Stockholm Vatten och Avfall /Grundare av Betula Utveckling

”Sverige, världens mest ålderistiska samhälle?” 

• John Mellkvist, framtidsspanare och expert på ålderism                                                       

”Mångfald – en förutsättning för konkurrenskraft” 
• Johanna Kull, hållbarhetsansvarig vid Avanza Bank

”Den besvärliga mångfalden”  
• Qaisar Mahmood, författare och Senior Manager, EY

 

 Rotarys Yrkestjänst (Vocational Service) har som ett av sina mål att ”inspirera andra att handla med personlig integritet i enlighet med Rotarys värderingar”. Yrkestjänsten fokuserar på ett etiskt förhållningssätt i yrkesliv och privatliv och har därmed fokus på ”social hållbarhet”.

Klicka här och anmäla er.

Björn Klemming, ESRAG-nätverket i Sverige
070 4826385
bklemming@gmail.com