Publicerad av Elisabet Jensen den 26 Feb 2021
Biokol är ett organiskt avfall som kan bli till resurs för nyttiggörande av jordavfall. Det menar Anja Enell som på onsdag den 3 mars kommer att tala om detta i samband med Helsingborg Sofiero Rotaryklubb möts via zoom. Förorenad jord kan skada vår hälsa och miljön. Bara i Sverige finns det över 80.000 förorenade områden som kan behöva åtgärdas för att inte orsaka skada. Idag saknas det hållbara åtgärdsmetoder vilket gör att stora mängder jord grävs upp för att deponeras. Hålen i marken återfylls med ny ren jord.
Jord är en värdefull och begränsad resurs med mycket låg återbildningstakt som måste hanteras på ett hållbart sätt.
 
–Om vi kan hitta ett sätt att behandla jorden, på plats, utan återfyllnad, skulle vi kunna spara både naturresurser och minska utsläpp av växthusgaser från lastbilstransporter, säger Anja Enell.  
 
I deras projekt har man testat just en sådan behandlingsteknik, med något som heter biokol.
 
Biokol ser ut ungefär som grillkol, men om det tillverkas på rätt sätt kan det låsa fast både tungmetaller och organiska miljögifter.
Biokol kan dessutom tillverkas från organiskt avfall, som tex trädgårdsavfall, vilket gör att man kan ta hand om två avfallsströmmar på sammagång och göra något bra av dem!
Genom att mylla ner biokolet i jorden låser kolet fast föroreningarna så att dessa inte sprids till människor och miljön. Samtidigt kan kolet hjälpa marken att göra den mer bördig, likt svedjebruk. En tredje miljövinst är att tekniken är super klimatsmart! Den släpper inte ut någon koldioxid alls utan har istället ett negativt netto koldioxid-utsläpp, eftersom kolet i biokolen är i en mycket mera stabil form än i trädgårdsavfallet.
En mycket hållbar åtgärdsmetod med andra ord!
 

Välkomna!

Elisabet Jensen, President i Helsingborg Sofiero Rotaryklubb