Publicerad av Elisabet Jensen den 14 Dec 2021
Reservera en timma före kvällsnyheterna den 29 dec. Den timman kommer troligtvis att inspirera klubben till nya projekt och föredrag. Vi ger dig en snabb orientering om vad klubben kan arbeta med. Det gäller i Sverige. Det gäller utomlands.
Rotary i Sverige online initiativtagare Christer Wikström bjuder in de 10 rotarydistrikten att en efter en digitalt lägga fram olika verksamheter. 
D 2390 har nu getts den chansen. 
Vi har initierat och utvecklat ett väl fungerade projekt; Empowering Girls.
Projektet är tänkt att ge inspiration till klubbarna att själva arbeta vidare med att stötta flickor. Flickor och kvinnor råkar ut för mycket som de inte själva kan ta sig ur. Detta poängterade RI-president Shekhar Mehta, redan innan han tillträdde som RI-president.
Välkommen att delta tillsammans med rotarymedlemmar från alla 10 distrikten.
Den 29 dec 18.30 till 19.30 finns vi på en länk.
 
Program:
DG Ulf Bingsgård välkomnar och avslutar.
Vi kommer att beröra kampen mot kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, tidiga graviditeter hedersvåld, grooming, HIV, skolgång, svält och Rotary Doctors, FlickFrid, NAFGEM, FreeZone Sweden.
Elisabet Jensen är föredragande för 2390.
 
På Shekhar Mehtas initiativ har vi bildat en kommitté och vi engagerar oss!
I en kavalkad visar vi de ämnen vi behandlat under hösten på ZOOM, visar en värld vi knappt trott existerat.
Så sätt dig framför datorn, en timma av ditt liv. Ge flickorna och dig själv den
chansen.
Service above self.
Flickorna i stora delar av världen är fråntagna sina mänskliga rättigheter.
Vi behöver vara många Rotarymedlemmar som stöttar dessa flickor. Tänk om detta kunde bli Rotarys nästa huvuduppgift!