Publicerad av Lillemor Darinder den okt 04, 2019
Vid tre tillfällen under hösten har klubbfunktionärer från olika delar i Distriktet samlats till en tre-timmars genomgång av vårt kommunikationssystem ClubRunner. Utbildningarna har blivit en fullträff. Det har varit fullsatt på alla kurserna. Det har till och med behövts väntelistor för att kunna komma med. Tillsammans har utbildningarna i Helsingborg, Lund och Malmö samlat över 80 användare och intresserade.
Det blev  tips och råd hur ClubRunners olika funktioner kan rationalisera klubbens inre arbete, hur klubb och medlemmarna underlättar sina kontakter med varandra och hur klubben smidigt kan nå ut till samhället i övrigt.Ett varmt tack till den kompetenta kursledningen! Fler kurser i detta slag efterfrågades starktDet blev  tips och råd hur ClubRunners olika funktioner kan rationalisera klubbens inre arbete, hur klubb och medlemmarna underlättar sina kontakter med varandra och hur klubben smidigt kan nå ut till samhället i övrigt.Ett varmt tack till den kompetenta kursledningen! Fler kurser i detta slag efterfrågades starkt!