Publicerad av Kim Hall den 24 Apr 2021
 
Rotarian of the year gick i år till åtta personer som har tjänat distriktet och klubbar på ett fantastiskt utmärkt sätt. Dessa Rotarianer har lagt ner mycket tid på att få hela verksamheten i D2390 att rulla. Utan dessa personer hade vårt distrikt inte varit så framgångsrikt som det nu är.  Det är personer som lever efter RI:s People of action och Service Above Self. Det är personer som vi alla i distriktet ska vara oerhört tacksamma för all tid och arbete de lägger ner för att serva klubbarna och alla medlemmar i distriktet.
 
Det var med stolthet som distriktsguvernör Stefan Knutsson delade ut utmärkelsen Rotarian of the Year till följande personer;
 
Mats Håkanson, Malmö-Öresund RK, för sitt enorma arbete med att utbilda oss i att använda Club Runner, uppdatera distriktets hemsida med information från distriktet och Rotary International samt veckobrevet som gått ut till alla medlemmar varje lördag med senaste nytt och kommande föredragshållare i klubbarna. Han har svarat på alla IT-frågor som en support och hjälpt även andra distrikt med att genomföra Club Runner så att alla tre distrikten kan kommunicera med varandra på ett modernt sätt.
 
Lillemor Darinder, Malmö-Skeppsbron RK, har i ett antal år varit en flitig och sakkunnig distriktssekreterare som varit behjälplig alla distriktsguvernörer som hon haft hand om, men också varit en klippa för hela distriktsorganisationen och alla Assisterande guvernörer (AG) som har till uppgift att hjälpa klubbarna i distriktet. Hon har på ett föredömligt sätt alltid funnits till hands för oss alla och inte minst nu Stefan Knutsson  och även under Torkil Rönnes tid som guvernörer när pandemin slog till. Det har varit ett digitalt år som satt oss alla på prov.
 
Ulf Larsson, Malmö Triangeln RK, har under de senaste åren arbetat med utbildningsfrågor. Arrangerat utbildningar i Rotary på alla klubbnivåer. Under pandemin har utbildningstillfällena varit begränsade. Nu lämnar Ulf uppdraget till någon annan.
 
Åse Stiller, Lund Rotaryklubb, för utmärkelsen för sitt engagemang och entusiasm, men framför allt för att sjösätta distriktets första satellit-klubb Absalon.
 
Hans Järvestam, Svedala RK, är en engagerad AG som alltid funnits där för sina klubbar och hållit dem vid liv genom motivation och stimulans.
 
Deborah Matsson Clarke, Malmö International RK, får för sitt engagemang. Har tagit på sig presidentskapet flera gånger. Hjälper nya medlemmar som mentor och guide in i det svenska affärslivet. Startade projektet Open Doors som ger mentorskap till Internationella kvinnoföreningen.
 
Leila Khammari, Landskrona-Glumslöv RK, är en ständigt entusiastisk rotarian som sprider glädje och som arbetat med ungdomsaktiviteter som Rotaract och Ryla. Hon har bidragit med sitt teknikkunnande, engagemang och driv. En innovativ idékläckare som främjar kamratskapet.
 
Knud Jensen, Helsingborg Sofiero RK, en trogen styrelsemedlem i klubben, varit president flertal år, är projektledare för flera projekt. Arbetat för TRF och är en stor del i den kommittén och nu hjälper han till med trädplanteringsdelen av insamlingen i distriktet - Plantera träd i Kenya på de platser där Rotary Doctors verkar.
 
Grattis allihopa!