Service Above Self – Rotarys humanitära ansvar

All erfarenhet, kompetens och goda kamratskap i vårt världsomspännande yrkesnätverk kan vi använda till fredsskapande och förståelse och därigenom göra världen lite bättre!
 
På den här sidan ser du hur vi rotarianer i Sverige bidrar till fred, utrota polio, bättre utbildning, rent vatten, god hälsa och hjälp när orkanen eller jordbävningen slår till genom The Rotary Foundation, Rotary Doctors Sweden, U-fonden och Shelterbox.
 
 
 

THE ROTARY FOUNDATION

Rotarianernas egen stiftelse. Rotary Foundations uppgift är att stödja Rotaryklubbar med bidrag till lokala och internationella, humanitära och kulturella projekt och program. Därigenom stöds Rotarys verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning — Världsförståelse och fred.
 
TRF:s fokusområden
– Freds- och konfliktlösningar
– Förebyggande behandling av sjukdomar
– Vatten och Sanitet
– Mödra- och barnavård
– Grundläggande läs- och skrivkunnighet
– Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling
– Hållbarhet
 
 
 
 

ROTARY DOCTORS SWEDEN

Tillgång till hälsovård, rent vatten och sanitet är utmaningar som ingår i FNs 17 globala mål. Detta är grundläggande behov och rättigheter även bortom farbara vägar.
 
Rotary Doctors Sweden bistår bybor på landsbygden i Kenya att få tillgång till sjukvård, hälsoutbildning och information, vaccinationer, mödravård samt rent vatten och latriner. Ett friskare liv betyder att människor lättare kan försörja sina familjer, skicka sina barn till skolan och förbättra sina egna levnadsvillkor.
 
Genom att stödja hälsoprojekt, skicka ut svenska volontärläkare/tandläkare samt utbilda kenyanska volontärer och hälsopersonal uppnås hållbara resultat. Syftet är att befolkningen, tillsammans med hälsomyndigheterna, skall kunna ta över ansvaret för dessa livsviktiga frågor.
 
Stöd verksamheten så får du direkt feed-back om vad ditt stöd resulterar i. 
 
 
 
 

ROTARYS U-FOND

U-fonden lämnar bidrag till rotaryklubbar och distrikt i Sverige med utgångspunkten ”Hjälp till självhjälp”. Genom olika typer av utbildningsprojekt i utvecklingsländer, som att öka läskunnigheten, utrusta barnhem, starta yrkesutbildning, utbildning för effektivare matproduktion, utrusta skolor med vatten- och sanitetsanläggningar och även till investeringar i skolbyggnader ökar möjligheterna till långsiktig utveckling.
 
www.ufonden.se
Bankgiro 569–5267, Swish 1235 622 28
 
 
 

SHELTERBOX

När en katastrof av något slag har drabbat ett område och människor förlorat sina hem, så kan Shelterbox bistå med ett tillfälligt hem förpackat i en box. Tält, vattenrening, solcellslampor, kokkärl, filtar och verktyg, är några av de saker som ligger i boxen. Shelterbox samarbetar med andra hjälporganisationer och alltid med myndigheterna i de länder och regioner där vi gör våra insatser. Vi är experter på akut hjälp och arbetar i det inledande skedet av en katastrof.
 
Tack vare att människor kan bo kvar på den plats som är deras hem kan byar, städer och regioner återuppbyggas istället för att överges.
 
Shelterbox är en organisation grundad av Rotary och idag officiell samarbetspartner till Rotary över hela världen. 
 
www.shelterboxsweden.org
Bankgiro 900–5430, Swish 123 9005430
De fyra organisationerna har satt ihop en folder med samma presentation som på den här sidan. Du kan ladda ner den som pdf genom att klicka på bilden. Du kan också beställa tryckta foldrar genom att mejla till viveca@serder.se. Minsta beställning är 20 exemplar, som kostar 50 kr plus porto.