Rotary Distrikt 2390 Näringslivsnätverk Malmö startades 2014 och tanken med nätverket är att skapa ett klubböverskridande forum för Rotarianer och Rotaractare i vårt distrikt med målsättningen att hjälpa varandra skapa affärer utifrån våra respektive yrkesroller. Genom att verka i Rotarys anda är ambitionen att inspirera och hjälpa varandra med idéer, kontakter och att hålla oss uppdaterade om det lokala näringslivet. 
Alla Rotarianer och Rotaractare är välkomna. Ta gärna med gäster. Mötena utgår från en fast agenda med yrkes- och näringslivsfokus. Ansvaret för mötet roterar mellan deltagarna. Vi diskuterar aktuella ämnen med fokus på nätverkande och affärsskapande.
 

Mötestid:

Första fredagen varje månad 07:15-08:45
 

Plats:

Elite Hotel Esplanade på Mäster Johansgatan 15 i Malmö - Kontakt och Hitta Hit
Här får vi en härlig frukost och bra lokaler att vistas i. 
 

Anmälan: 

Anmälan till mötet görs senast onsdagen innan mötet på fredag, antingen via LinkedIn eller via länken till månadens RNM möte som du hittar i ”På Gång i Distriktet” spalten på distriktets hemsida. 
Betalning för frukost/lokal sker på plats (Swish/kort) med 115,- kr per person. Anmälan är definitiv och kostnaden på 115,- kr tas ut även om förhinder uppstår. 
 

Agenda:

Välkomna + Kort om RNM för nya deltagare
Personlig presentation om max 90 sekunder:
  • Namn, klubbtillhörighet och företag
  • En succéstory 
  • Vad jag kan bidra med
  • Min utmaning och vad jag eventuellt söker och/eller behöver hjälp med
Föredragshållare eller Gruppdiskussion:
  • i grupper om 4 - 6 personer diskuterar en frågeställning / utmaning / ett aktuellt ämne
  • deltagarna uppmanas att komma med egna förslag/idéer/utmaningar
Återsamling med gemensam diskussion:
  • kort återkoppling från gruppdiskussioner
  • deltagarnas spaningar/tips om nyheter och vad som är på gång i det lokala näringslivet
Fortsatt diskussion och fri agenda
Mötet avslutas 
 

Mer information:

Rotary Distrikt 2390 Näringslivsnätverk Malmö finns även på LinkedIn och Facebook. Du kan även nå oss på RNM@rotary2390.se