Rotary Näringslivsnätverk 2390 Malmö startades 2014 och tanken med nätverket är att skapa ett klubböverskridande forum för rotarianer och rotaractare i vårt distrikt med målsättningen att hjälpa varandra skapa affärer utifrån våra respektive yrkesroller. Genom att verka i Rotarys anda är ambitionen att inspirera och hjälpa varandra med idéer, kontakter och att hålla oss uppdaterade om det lokala näringslivet. 
 

Mötestid:

Första fredagen varje månad 07:00-08:45
 

Plats:

HighCourt (Gamla Hovrätten) Malmöhusvägen 1 i Malmö
 

Pris:

Betalning för frukost/lokal sker på plats (Swish/kort) med 150 kr per person. Anmälan är definitiv och kostnaden på 150 kr tas ut även om förhinder uppstår.
 

Anmälan:

Ska göras senast två dagar innan varje möte på det aktuella mötets programinfo i ”På Gång-spalten” här på distriktets hemsida.
 
Alla Rotarianer och Rotaractare är välkomna. Ta gärna med gäster. Mötena utgår från en fast agenda med yrkes- och näringslivsfokus. Ansvaret för mötet roterar mellan deltagarna. Vi diskuterar aktuella ämnen med fokus på nätverkande och affärsskapande. Varje deltagare ansvarar för egen Rotary närvaroregistrering. 
 

Agenda:

07.00 Välkomna och frukost (insläpp från ca kl. 06:55)
07.15 Kort om RNN för nya deltagare
07.20 Personlig presentation om max 90 sekunder:
  • Namn, klubbtillhörighet och företag
  • en succéstory 
  • vad jag kan bidra med
  • min utmaning och vad jag eventuellt söker och/eller behöver hjälp med
07.50 Gruppdiskussion:
  • i grupper om 4 - 6 personer diskuterar en frågeställning / utmaning / ett aktuellt ämne
  • deltagarna uppmanas att komma med egna förslag/idéer/utmaningar
08.10 Återsamling med gemensam diskussion:
  • kort återkoppling från gruppdiskussioner
  • deltagarnas spaningar/tips om nyheter och vad som är på gång i det lokala näringslivet
08.30 Fortsatt diskussion och fri agenda
08.45 Mötet avslutas 
 
Rotary NäringslivsNätverk Malmö finns även på Facebook
https://www.facebook.com/groups/307289266736516