Club Visioning (CV)

Club Visioning (CV) hjälper Rotaryklubbar att utforma sin vision, aktiviteter och mål för den närmaste treårsperioden. Medlemmarna bestämmer sedan de åtgärder som krävs för att uppnå dessa mål. Vi följer naturligtvis Rotarys värderingar och nya verksamhetsplan: 
•    öka vår slagkraft; 
•    nå ut till fler;
•    öka vårt engagemang; och 
•    öka vår förmåga att anpassa oss.
OBS! Vi kan nu erbjuda Virtual Club Visioning!
För mer information: https://clubvisioning.se/
 

Rotary Näringslivsnätverk Malmö (RNM)

Rotary Näringslivsnätverk 2390 Malmö startades 2014 och tanken med nätverket är att skapa ett klubböverskridande forum för rotarianer och rotaractare i vårt distrikt med målsättningen att hjälpa varandra skapa affärer utifrån våra respektive yrkesroller. Genom att verka i Rotarys anda är ambitionen att inspirera och hjälpa varandra med idéer, kontakter och att hålla oss uppdaterade om det lokala näringslivet. 
För mer information gå till RNMs egen sida:

Rotary Näringslivsnätverk Helsingborg (RNH)

Målsättningen med Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg (RNH) är att skapa kontakter och affärer utifrån våra respektive yrkesroller, genom att verka i Rotarys anda. RNH är ett klubb- och kommunöverskridande forum för rotarianer och rotaractare.
För mer information gå till RNHs egen sida: 
https://rotary2390.se/page/rnh-naringslivsnatverk-helsingborg
 

Nya klubb- och medlemsformer

Det finns många möjligheter inom klubbflexibiliteten. Det är upp till klubben att bestämma hur och om de vill göra det mer flexibelt. Några av de nya medlemsformer inkluderar:  
•    Satellit klubb - En ”dotter” av en traditionell klubb som har egna möten, aktiviteter, stadgar och styre
•    E-klubb - En Rotaryklubb som främst träffas online
•    Passport klubb - En klubb som tillåter medlemmarna att vistas i andra klubbar så länge de träffas i egen klubb ett bestämt antal gångar per år
•    Företagsklubbar ”Corporate” - en klubb vars medlemmar i huvudsak kommer från samma företag 
•    Orsaksbaserade klubbar ”Cause-Based” - en klubb vars medlemmar är upptagna av en enskild orsak/större sak och vill fokusera sin insats inom det området
•    Alumni-baserade klubbar - En klubb vars medlemmar i huvudsak är f.d. deltagare i Rotarys eller TRFs-program 
•    Rotaractklubbar - en klubb för de på 18-30 år som sponsras av en Rotaryklubb och ofta hjälper till i denna klubbs projekt
Mer information i PETS 2020: 
https://rotary2390.se/documents/sv-se/f7ae67a3-2064-42bf-86a3-8074ac9450c5/1