Distriktskalendarium 2023-2024 för D2390

 

23 sep 2023 10.00–15.00 AG och Guvernörsrådet. Utbildnings- och diskussionsdag

10 okt 2023 18.30 DO-möte. Zoom

7 nov 2023 18.30 AG och Guvernörsrådet. Zoom

21 nov 2023 Årsmöte D2390. Zoom

12 dec 2023 DO-möte på kvällen. Festlig terminsavslutning. Fysiskt med liten måltid

23 jan 2024 18.30 AG och Guvernörsrådet. Zoom

6 feb 2024 18.30 DO-möte. Zoom

8 – 9 mars 2024 RYLA i Landskrona

19 mar 2024 18.30 AG och guvernörsrådet. Zoom

9 apr 2024 18.30 DO-möte. Zoom

20 april 2024 Distriktskonferens

21 maj 2024 18.30 AG och guvernörsrådet. Zoom (nytt datum)

14 jun 2024  DO-möte på kvällen. Festlig avslutning. Fysiskt.

28 jun Guvernörsskifte i Karlskrona D2390 / D2395.