Medlemskap

Andrew Creighton
Membership Chair
 
Nya klubb- & medlemsformer:
Torkil Rönne

Club Visioning:
Andrew Creighton

Rotary Näringslivsnätverk Malmö:
Callette Terhaerdt
Mia Rolf
Rickard Häll
 
Rotary Näringslivsnätverk 
Helsingborg:
Tomas Andrén

Yrkesnätverkande utöver RNM/RNH:
Vakant

Kommunikation

Kim Hall
Communi­cations and Public Image Chair
Mats Håkanson
Strategic Communi­cations Director
 
Hemsida & Veckobrev

Kim Hall
Mats Håkanson

Guvernörens månadsbrev

Juris Neret

Sociala Medier
Marie Nilsson
 
Support Internetbaserad Kommunikation
Mats Håkanson
Stellan Larsson
 
GDPR-ansvarig
Mats Håkanson
 

TRF

Viveca Serder
Rotary Foundation Chair
 
Grants, Fundraising, Polio Plus, Peace Fellowships Steward, U-fonden, Rotary Doctors Sweden:
Viveca Serder
Johan Siitam
Knud Jensen,
Claus Vigsö
Angela Everbäck
Monika Lekander
Solveig Svensson
CG Olofsson
Marita Swärd, DISC
Ständigt inbjudna:
DG Stefan Knutsson
IPDG Torkil Rönne
DGE Ulf Bingsgård
 
Revisorer i TRF
Christina Gyland
Lars Danielsson
Anders Widesjö
 

Learning Center

Ulf Larsson
Training Chair

RLI, grundutbildningar,
påbyggnadsutbildning,
rotary.org, ClubRunner:
Ulf Larsson
Eva Bergstrand
Peter Lindqvist
Jan Nimmermark
Solveig Svensson

Internationellt

Marita Swärd
International Service Chair
Agneta Wixell
vice Intern. Service Chair

Rotary Friendship Exchange:
Göran Korpe (ordförande)
Thomas Mårtensson
Lena Bosson
Peter Lindqvist
Jan Mark
Annika Månsson
Tommy Hansson

Friendship Agreement
Charlotta Blom
 
Rotary Fellowship
Agneta Wixell
 
Projekt i distriktet
Marita Swärd
Agneta Wixell
I samarbete med TRF
 

Samhällstjänst

Ulf Bingsgård
Community Service Chair
 
Miljö/Hållbarhet
Ulf Bingsgård

Musik & Kultur:
Ulf Bingsgård
 
 

Ungdom

Ungdomsutbytet
Annika Svensson Dalgren
Youth Generation Chair
Markus Wejrot
Camilla Samuelsson
Ewa Carnbrand
Ann-Jeanette Nilsson
Karsten Vestergaard
Margareta Robinson - DGN
Ständigt inbjudna:
DG Stefan Knutsson
DGE Ulf Bingsgård
 
RYLA
Camilla Fahlström
RYLA Chair
Georg Smidelik
Pia Zachrison
Annika Skoglund (initial support)
Rotaract
Henrik Hedlund
Ska utökas med två Rotarianer och 3 Rotaractare
 
ROTEX
Christian Idström
I samarbete med Ungdomsutbytet, RYLA, Rotaract och Ung Företagsamhet
 
UF – Ung Företagsamhet
Christian Idström
 
Interact
Kristian Rönne

Lagrådsrepresentant

Peter Lindqvist
 

Distriktets revisorer

Ann Helming, sammank.
Bertil Strömberg, ordinarie
Sven Tornhill, suppleant
Göran Pålsson, suppleant
 

Valberedning

Peter Lindqvist, sammankallande, 1 år kvar
Eva Bergstrand, 1 år kvar
Bengt Widén, 2 år kvar
Kerstin Algéus, 2 år kvar
Christian Idström, 2 år kvar
 

Nomineringskommittén för DG 2023/24

DG Stefan Knutsson, sammank.
DGE Ulf Bingsgård
IPDG Torkil Rönne
XX – att väljas på årsmötet
YY – att väljas på årsmötet