Medlemskap

Andrew Creighton
Membership Chair
 
Nya klubb- & medlemsformer:
Torkil Rönne

Club Visioning:
Andrew Creighton

Rotary Näringslivsnätverk Malmö:
Callette Terhaerdt
Mia Rolf
Rickard Häll
 
Rotary Näringslivsnätverk 
Helsingborg:
Tomas Andrén
Johan Fridh
Anneli Ödén

Yrkesnätverkande utöver RNM/RNH:
Vakant

Kommunikation

Kim Hall
Communi­cations and Public Image Chair
Mats Håkanson
Strategic Communi­cations Director
 
Hemsida & Veckobrev

Kim Hall
Mats Håkanson

Guvernörens månadsbrev

Juris Neret

Sociala Medier
Marie Nilsson
 
Support Internetbaserad Kommunikation
Mats Håkanson
Stellan Larsson
 
GDPR-ansvarig
Va Kant
 

TRF

Viveca Serder
Rotary Foundation Chair
 
Grants, Fundraising, Polio Plus, Peace Fellowships Steward, U-fonden, Rotary Doctors Sweden:
Viveca Serder
Johan Siitam
Knud Jensen,
Claus Vigsö
Monika Lekander
Solveig Svensson
CG Olofsson
Stefan Winberg
Marita Swärd, DISC
Ständigt inbjudna:
DG Stefan Knutsson
IPDG Torkil Rönne
DGE Ulf Bingsgård
 
Grants Subcommittee Chair:
Knud Jensen
 
Revisorer i TRF
Christina Gyland
Lars Danielsson
Anders Widesjö
 

Learning Center

Ulf Larsson
Training Chair

RLI, grundutbildningar,
påbyggnadsutbildning,
rotary.org, ClubRunner:
Ulf Larsson
Eva Bergstrand
Peter Lindqvist
Jan Nimmermark
Solveig Svensson

Internationellt

Marita Swärd
International Service Chair
Agneta Wixell
vice Intern. Service Chair

Rotary Friendship Exchange:
Göran Korpe (ordförande)
Thomas Mårtensson
Lena Bosson
Peter Lindqvist
Jan Mark
Annika Månsson
Tommy Hansson

Friendship Agreement
Charlotta Blom
 
Rotary Fellowship
Agneta Wixell
 
Projekt i distriktet
Marita Swärd
Agneta Wixell
I samarbete med TRF
 

Samhällstjänst

Ulf Bingsgård
Community Service Chair
 
Miljö/Hållbarhet
Ulf Bingsgård

Musik & Kultur:
Ulf Bingsgård
 
 

Ungdom

Ungdomsutbytet
Annika Svensson Dalgren
Youth Generation Chair
Markus Wejrot
Camilla Samuelsson
Ewa Carnbrand
Ann-Jeanette Nilsson
Karsten Vestergaard
Margareta Robinson - DGN
Ständigt inbjudna:
DG Stefan Knutsson
DGE Ulf Bingsgård
 
RYLA
Anthony Várady
RYLA Chair
Georg Smidelik
Leila Khammari
Rotaract
Henrik Hedlund
Ska utökas med två Rotarianer och 3 Rotaractare
 
ROTEX
Christian Idström
I samarbete med Ungdomsutbytet, RYLA, Rotaract och Ung Företagsamhet
 
UF – Ung Företagsamhet
Christian Idström
 
Interact
Kristian Rönne
 
District Youth Protection Officer
Kerstin Hassner

Lagrådsrepresentant

Peter Lindqvist
 

Distriktets revisorer

Ann Helming, sammank.
Bertil Strömberg, ordinarie
Sven Tornhill, suppleant
Göran Pålsson, suppleant
 

Valberedning

Peter Lindqvist, sammankallande, 1 år kvar
Eva Bergstrand, 1 år kvar
Bengt Widén, 2 år kvar
Kerstin Algéus, 2 år kvar
Christian Idström, 2 år kvar
 

Nomineringskommittén för DG 2023/24

DG Stefan Knutsson, sammank.
DGE Ulf Bingsgård
IPDG Torkil Rönne
Ev. komplettering på årsmötet