Membership

Andrew Creighton
Membership Chair
 
Subkommittéer:
New club structures
Passportmembership
E-klubb
Familjemedlemskap
Företagsmedlemskap

Rotary NäringslivsNätverk 2390:
Callette Terhaerdt
Mia Rolf
Rickard Häll
 
Rotary 2390 Näringslivsnätverk 
Helsingborg:
Tomas Andrén

Community Service

Ulf Bingsgård
Community Service Chair
 
Subkommittéer:
Miljö/Hållbarhet
Gunnel Kristiansson
Christel Mellberg
Bengt Johansson

Musik & Kulturkommittén
Ulf Bingsgård
Dennis Axnér
(Avtal Malmö Live)
Fundraising till Polio Plus
FN/Polio day 24 okt
Konserter/kyrka/skola
Ev. spelmansstämma
återkommande Vår/Sommar

Rotary Foundation

Viveca Serder
Rotary Foundation Chair
 
Subkommittéer:
Rotary Grants
Rotary Fundraising
Rotary Polio Plus
Peace Fellowships Steward
Rotary U-fonden
Rotary Doctors Sweden
 
Johan Siitam
Knud Jensen
Göran Malmström
Claus Viksoe
Angela Everbäck
Monika Lekander
Solveig Svensson
CG Olofsson
IPDG Carl Hedberg
DG Torkil Rönne
DGE Stefan Knutsson
Revisorer TRF
Christina Gyland
Lars Danielsson

Learning Center

Ulf Larsson
Training Chair

Subkommittéer:

Grundutbildning
RLI - gamla / nya
 
Facilitatorutbildning
IT-utbildning
CR och CA utbildning
Rotary.org utbildning
Club Visioning
Rotariana
 
Seminarier efter behov
tills. med Membership Comm.

International Service

Christian Idström
International Service Chair

Subkommittéer:

RFE – Rotary Friendship Exchange: Göran Korpe
Thomas Mårtensson
Lena Bosson
Annika Månsson
Tommy Hansson
Peter Lindqvist
Jan Mark
Charlotta Blom

Friendship Agreement
Charlotta Blom
 
Rotary Fellowship
Solveig Svensson

Communications

Kim Hall | Mats Håkanson
Public Image | DICO*

*District Internet Communication Officer

Subkommittéer:

Hemsidan
Kim Hall – News editor
Mats Håkanson – Content

Guvernörens Månadsbrev
Juris Neret
Distrikts-Nytt
Kim Hall
redaktorerna@rotary2390.se
 
IT-support (DITS)
Mats Håkanson
Stellan Larsson
it-support@rotary2390.se
 
GDPR-ansvarig distriktet
Mats Håkanson
 

New Generation

Marita Swärd
Youth Generation Chair
 

Subkommittéer:

Youth Exchange Chair
Astrid Avenberg Rosell
 
Markus Wejrot
Camilla Samuelsson
Ewa Carnbrand
Ann-Jeanette Nilsson
Karsten Vestergaard
 
RYLA
Georg Smidelik

ROTARACT
Kristoffer Lindstrii
 
INTERACT (scouter & ungdom)
Kristian Rönne
 
ROTEX
Julie Vestergaard

District Events

Stefan Knutsson
District Conference & Event Chair
 

Subkommittéer:

DistriktsSamråd/Årsmöte
23 november 2019
PETS 14 mars 2020
ROTARY RUN 18 april 2020 
Distriktskonferens
25 april 2020
 
Bengt Johansson
Ulf Bingsgård
Dennis Axnér
Gunilla Fritsch
Anders Lärnerhem
Kristian Rönne
Tomas Andrén

Advisorylinjen:

Hugo Cederschiöld [COL lagråd], Peter Lindqvist [Malmö-City], Solveig Svensson [Sjöbo], Kerstin Algéus [Malmö-Triangeln]
 

Valberedning:

2019/20 & 2020/21: Lena Bosson (1 år kvar), Gunilla Fritsch (1 år kvar), Peter Lindqvist (2 år kvar), Eva Bergstrand (2 år kvar)


Nominering av DG 2021–2022:

Torkil Rönne (sammankallande), Carl Hedberg, Peter Lindqvist, Solveig Svensson, Barbro Boström
 

Revisorer:

Ann Helming (sammankallande), Sven Tornhill (suppleant), Göran Pålsson (suppleant)