Ulla Ståhl, första guvernör i nya stordistriktet D2395, presenterar planerna på distriktet.
Inspelat vid distriktssamråd i D2390 den 10 maj 2023.