28
sep
2021
Röstånga Gästgiveri

Sweden

Idag besöker distriktets guvernör, Ulf Bingsgård, Svalöv Rotaryklubb för att samtala med klubbens medlemmar på temnat "Vad är Rotary för dig?" 

 

Varmt välkommen!