30
aug
2021
Hotell Radison Blue
Östergatan 10
Malmö,
Sweden

Idag besöker distriktets guvernör, Ulf Bingsgård, vår klubb och vi kommer tillsammans ha ett samtal på temat "Vad är Rotary för dig?"

Välkommen!