24
sep
2021
Grand hotel
Lund,
Sweden

Idag besöker distriktets guvernör, Ulf BIngsgård, Lunds Rotaryklubb för ett samtal kring "Vad är Rotary för dig?"

Varmt välkommen!