03
okt
2019
Hotell Öresund
Landskrona,
Sweden

Enligt separat inbjudan till TRF-ansvariga i klubbarna