08
okt
2019
Scandic Stortorget
Stortorget 15
Malmö,  211 22
Sweden

Enligt särskild inbjudan till TRF-ansvariga i klubbarna.