Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
28
aug
2020
M/S Aurora af Helsingborg
Helsingborg C
Knutpunkten
Helsingborg,  25278
Sweden
Välkommen till Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg - RNH, där vi gemensamt skapar ett klubb- och kommunöverskridande forum för rotarianer och rotaractare. Målsättningen är att skapa kontakter och affärer utifrån våra respektive yrkesroller, genom att verka i Rotarys anda. Detta evenemang sker denna gång som ett samarbete med Rotary Öresund. Glöm inte att köpa Din "turabiljett" innan du går ombord!

1. Mötesdag/tid - sista fredagen i augusti 28/8 kl 12.00 - 14.00
2. Temporär möteslokal - MS Af Aurora, Knutpunkten, Helsingborg
3. Fast mötesagenda med yrkes- och näringslivsfokus
4. Alla rotarianer och rotaractare är välkomna
5. Ta gärna med gäster
6. Av affärer som skapas utifrån nätverket erläggs valfri procent till valfritt välgörande ändamål.
7. Minimala formalia:
- OBLIGATORISK anmälan via epost RNH@rotary2390.se, alt rotary2390naringslivhbg@gmail.com, senast kl 14.00 onsdagen innan mötet.
- betalning för lunch/lokal med kort eller kontant på plats. Glöm inte att köpa "turabiljett" i biljettkassan innan du går ombord.
- anmälan är definitiv och 120kr tas ut även om förhinder uppstår
- ansvarig för varje möte bestäms enligt ett rullande schema
- varje deltagare ansvarar för sin egen Rotary närvaroregistrering