23
jan
2021
Hantverksgården
Järnvägsgatan 51
Limhamn,
Sweden

ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE - RLI

Rotary Leadership Institute är en sammanslutning av klubbar och rotarydistrikt som genomför ett utvecklingsprogram i ledarskap för framtida ledare inom Rotary.

Syftet är att identifiera och utveckla rotarianer för framtida uppdrag i klubbledning. Utbildningen är särskilt lämpad för tillträdande presidenter men även andra intresserade kan vara med.

Programmet är dialogbaserat och bygger på en gemensam värdegrund som utgår från Rotarys 
etiska principer. Utbildningen bygger i hög grad på deltagarnas engagemang och professionella bakgrund och leds av s.k. facilitatorer. För att kursen ska bli bra krävs åtminstone 15 deltagare.

 

RLI i Distrikt 2390

D2390 startar sin tolfte kurs (RLI12) i början av 2021 och första modulen är den 23 januari 2021, modul 2 den 6 mars 2021 och modul 3 den 17 april 2021. Alla dessa tre kurstillfällen är lördagar mellan kl 8.30 och 16.00.

Anmälan till ovanstående kurs gör du senast den 31 december 2020 på nedanstående formulär som mejlas till mig.

Vill du veta mer så ta del av nedanstående länkar och/eller kontakta mig.

 

Välkommen

 

Ulf Larsson

RLI-ansvarig i distrikt 2390

ulf.c.larsson@gmail.com

070 588 91 03