Contact: Ulf Larsson
 
16
nov
2019
Malmö, Lund eller Helsingborg

Sweden


Inbjudan till The Rotary Leadership Institute – RLI i Distrikt 2390, kurs nr 11.

RLI är en utbildning som omfattar både ledarskap och kunskap om Rotary. Den passar Rotarianer som önskar utvidga sitt nätverk, vill göra skillnad i sin klubb och vill ta del av alla de möjligheter som Rotary ger. Utbildningen är särskilt lämplig för tillträdande presidenter men även andra intresserade med några års Rotaryerfarenhet kan vara med.

Känner du att din klubb behöver utvecklas? I så fall vill du säkert öka dina klubbmedlemmars engagemang inom Rotary. Har ni haft svårt att hitta presidentkandidater? Då är det bra att utveckla ledarämnen i klubben så tidigt som möjligt. Det kan du göra genom att anmäla klubbmedlemmar till RLI i höst.

RLI är en internationell kursmodell där utbildningen sker interaktivt och dialogbaserat under 3 dagar. Utbildningen bygger i hög grad på ­deltagarnas engagemang och professionella bakgrund och leds av s.k. facilitatorer. Dessa är kvalificerade Rotarianer med utbildningskompetens och goda kunskaper om Rotary. Utbildningen om­fattar bl.a. följande ämnen:

  • Ledarskap i en ideell organisation
  • Rotarys möjligheter – effektiva ledarstrategier
  • Analys av en Rotaryklubb – strategiplan
  • Mitt Rotary – ett attraktivt Rotary – medlemsengagemang
  • Rotary Foundation – TRF
  • Deltagande i internationella sammanhang

Obs! En RLI kurs omfattar alltid tre hela dagar. Man måste kunna delta i alla tre. Deltagarantalet är begränsat till max 24. Utbildningen, som omfattar tre dagar med olika teman, startar bara om minst 15 personer anmäler sig.

  • Dag 1 En Rotarian lördagen den 16 november 2019
  • Dag 2 Klubben lördagen den 18 januari 2020
  • Dag 3 Rotarynätverket lördagen den 7 mars 2020

Utbildningen kommer att äga rum i Malmö, Lund eller Helsingborg beroende på var deltagarna kommer från. Priset är endast 2000 kr/person vilket täcker kursmaterial, lokalhyra och 3x frukost, lunch och fika. Detta blir en värdefull investering för din klubbs framtid.

Anmäl deltagare via bifogat formulär samtidigt som klubben betalar in kursavgiften. Det kan vara en fördel för din klubb att anmäla två medlemmar till samma kurs. Sista dagen för an­sökan är 1 november 2019. Anmälan är bindande till alla kurstillfällena. Mer information kan du få genom att kontakta Ulf Larsson:

Vi ser fram emot din anmälan.

Med vänlig hälsning
Torkil Rönne, Distriktsguvernör
Ulf Larsson, Utbildningsansvarig distrikt 2390