Online Registration
 
26
aug
2019
Marina Plaza
Kungstorget 6
Helsingborg,
Sweden

Tanken med Rotary 2390 Näringslivsnätverk Helsingborg är att skapa ett klubböverskridande nätverk för yrkesverksamma med målsättningen att hjälpa varandra skapa affärer utifrån våra respektive yrkesroller. Genom att verka i Rotarys anda är ambitionen att inspirera och hjälpa varandra med idéer, kontakter och att hålla oss uppdaterade om det lokala näringslivet.

Mötena utgår från en fast agenda med yrkes- och näringslivsfokus. Ansvar med mötet roterar mellan deltagarna. Vi diskuterar aktuella ämnen med fokus på nätverkande och affärsskapande. Lätt lunch serveras till självkostnadspris, 120 kr.

Anmälan senast 24 augusti kl 08.00