26
okt
2021
ZOOM
27139
Sweden

Fredrik Mankus Wegbratt, förvaltningschef, utbildningsförvaltningen, Landskrona arbetar också för barns hälsa i Kenya. 2500 barn har han hjälpt få skolundervisning. Flickor har kunnat gå i skola tack vare att de fått menskydd. Många barn har fått universitetsutbildning.

Flickor och hälsa handlar detta program om. Välkommen att vara med och om du önskar diskutera.

Här ligger länken som du skall klicka på för att kunna delta i mötet. Ibland måste den kopieras och läggas på webläsaren. 

https://us02web.zoom.us/j/82842367375?pwd=SEFNd0k1RktzUkNOdHpycno5Mk1MUT09