20
mar
2021
Hemma hos dig, via Zoom

Sweden

Lördagen den 13 mars genomförs President-Elect Training Seminar (PETS) för inkommande klubbpresidenter. 
En dag för inspiration och information kring Rotary och det uppdrag som väntar oss alla. 

Under vecka 11 träffar de sju assisterande guvernörerna sina presidenter inom respektive geografiskt område. 

Lördagen den 20 mars ges presidenterna tillfälle till att sumera sina tankar och komma med inspel inför det kommande året. 
Denna träff är enbart för de som kommer vara presidenter under Rotaryåret 2021-2022.