Online Registration
31
maj
2021
Online via GoToMeeting

Sweden
 

Välkommen till Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg - RNH, där vi gemensamt skapar ett klubb- och kommunöverskridande forum för rotarianer och rotaractare. Målsättningen är att skapa kontakter och affärer utifrån våra respektive yrkesroller, genom att verka i Rotarys anda.

 

 

Nästa möte den 31 maj kl 12.30 besöker Inga Andersson, projektledare på Elbilslandet Syd, oss på RNH för att tala om Skånes och Blekinges arbete med att ställa om till fossilfria transporter. 

Elbilslandet Syd är ett fyraårigt ERUF-finansierat projekt som drivs av Region Skåne mellan 2018 och 2021. 

Förhoppningsvis får vi lära oss i vilken omfattning denna påverkar det skånska näringslivet, vad som görs och vad som borde göras. Vi hoppas att detta blir ett välbesökt evenemang i RNHs anda.

 

Under nuvarande pandemirestriktioner gäller:

1. Fast mötesdag/tid - sista måndagen varje månad kl 12.30-13.15

2. Evenemanget är online, via GoToMeeting, länk för anslutning https://cutt.ly/FcUy2El 

3. Möteslänk mejlas ut till samtliga anmälda deltagare senast 48 timmar i förväg. 

4. Alla rotarianer och rotaractare är välkomna

5. Bjud gärna in gäster

6. Av affärer som skapas utifrån nätverket erläggs valfri procent till valfritt välgörande ändamål.

7. Minimala formalia:

- OBLIGATORISK anmälan helst via evenemanget i distriktets kalendarium https://rb.gy/ghlrpp alt via e-post rnh@rotary2390.se, senast kl 14.00 torsdagen innan mötet.

- Ladda ner appen för GoToMeeting och registrera Dig. Kontrollera i god tid att den fungerar. 

- Logga gärna in i god tid för mingel. 

- Länken till mötet kommer via e-post

 

Varmt välkommen med Din anmälan!

 

Tomas, Johan, Anneli & Maria

Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg - RNH