08
feb
2022
ZOOM
27139
Sweden

Ett EMPOWERING GIRLS-program 

Hanna Dolck skriver: "Vi har olika professioner och tillsammans kan vi ge en bättre bild av vårt arbete på Skolintroduktionen. Vi jobbar också tillsammans gällande hedersarbete inom utbildningsförvaltningen". 

 

Utbildningsförvaltningen och skolintroduktionen i Landskrona arbetar för barnets bästa. Vi kommer att träffa

Hanna Dolck som är enhetschef Skolintroduktionen, Utbildningsförvaltningen Landskrona Stad, Kurator verksamhetsstöd, Innovationsledare Finsam,  från utbildningsförvaltningenmöter vi Susanne Mejborn, Charlotte Thermaenius Zaphf och Susanne Hindemith Herbing

Ingen förhandsanmälan

Länk till föredraget.

https://us02web.zoom.us/j/86208273723?pwd=dHpWUGYwZy9PQWx1MW9nZU5FbkRpdz09

Välkommen