Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
29
mar
2021
Online via GoToMeeting

Sweden
Välkommen till Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg - RNH, där vi gemensamt skapar ett klubb- och kommunöverskridande forum för rotarianer och rotaractare. Målsättningen är att skapa kontakter och affärer utifrån våra respektive yrkesroller, genom att verka i Rotarys anda.
 
Detta möte i mars besöker Hanna Candell, VD för Helsingborg Citysamverkan, RNH för att prata om framtiden för Helsingborgs City. Vi tror att detta blir ett skarpt och välbesökt evenemang i RNHs anda. 

Under nuvarande pandemirestriktioner gäller:
1. Fast mötesdag/tid - sista måndagen varje månad kl 12.30-13.15
2. Evenemanget är online, via GoToMeeting
3. Möteslänk mejlas ut till samtliga anmälda deltagare senast 48 timmar i förväg. 
4. Alla rotarianer och rotaractare är välkomna
5. Bjud gärna in gäster
6. Av affärer som skapas utifrån nätverket erläggs valfri procent till valfritt välgörande ändamål.
7. Minimala formalia:
- OBLIGATORISK anmälan helst via evenemanget i distriktets kalendarium, alt via epost rnh@rotary2390.se, alt rotary2390naringslivhbg@gmail.com, senast kl 14.00 torsdagen innan mötet.
- Ladda ner appen för GoToMeeting och registrera Dig. Kontrollera i god tid att den fungerar. 
- Logga gärna in i god tid för mingel. 
- Länk till mötet kommer via e-post. 
 
Varmt välkommen med Din anmälan!