30
jun
2022
Hemma hos dig, via Zoom

Sweden

Vid dagens möte i Guvernörens utvecklingsråd arbetar vi efter vår fasta agenda

1. Guvernören rapporterar
2. Inkommande guvernör, nominerad guvernör och IPDG rapporterar
3. Assisterande guvernörer rapporterar
4. Rapporter från distriktets sekreterare och skattmästare
5. Vi agerar på inkomna rapporter 
6. Övrigt

Guvernörens utvecklingsråd består av guvernören, inkommande guvernör, nominerad guvernör, IPDG, distriktssekreteraren, distriktsskattmästaren samt de sju assisterande guvernörerna.

Mötet nås via https://zoom.us/j/94311707668?pwd=RWxhTjl6QUJRVnk5OVRFc05Rdnc4UT09